motorola-logo

ONDERWERP Beperkte garantie voor consumentenproduct en accessoires ("Garantie")

Gerelateerde Producten Motorola MBP482

Beperkte garantie voor consumentenproduct en accessoires ("Garantie")
Dank u voor de aankoop van dit onder Motorola-product, dat onder licentie is vervaardigd door Binatone Electronics International LTD ("BINATONE").

Wat wordt gedekt door deze garantie?
BINATONE garandeert onder voorbehoud van het navolgende dat dit product, verkocht onder de merknaam van Motorola ("Product"), of de gecertificeerde accessoire ("Accessoire") verkocht voor gebruik met dit product, geen defecten zal vertonen in materialen en productie bij consumentgebruik gedurende de hieronder beschreven periode. Deze Garantie is uw exclusieve garantie en is niet overdraagbaar.

Wie is gedekt?
Deze Garantie is uw exclusieve garantie en is niet overdraagbaar.

Wat zal BINATONE doen?
NEDERLANDS BINATONE of zijn geautoriseerde distributeur zal naar eigen goeddunken en binnen een zakelijk redelijke termijn, elk product of accessoire die niet voldoet aan deze garantie repareren of vervangen. Wij kunnen functioneel equivalente soortgelijke / gereviseerde / gebruikte of nieuwe producten, accessoires of onderdelen gebruiken.

Welke andere beperkingen zijn van toepassing?
ALLE GEIMPLICEERDE GARANTIES, WAARONDER ZONDER BEPERKING DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, IS BEPERKT TOT DE TERMIJN VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE, ANDERS IS DE REPARATIE OF VERVANGING OP GROND VAN DEZE UITDRUKKELIJK BEPERKTE GARANTIE DE ENIGE OPLOSSING VAN DE CONSUMENT, EN WORDT GEGEVEN IN PLAATS VAN ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF GEIMPLICEERDE GARANTIES. IN GEEN GEVAL ZAL MOTOROLA OF BINATONE AANSPRAKELIJK ZIJN, CONTRACTUEEL OF IN ONRECHT (INCLUSIEF ONACTZAAMHEID) VOOR SCHADE GROTER DAN DE AANKOOPPRIJS VAN HET 

PRODUCT OF EEN ACCESSOIRE, OF VOOR WELKE INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, OF VERLIES VAN INKOMSTEN OF WINST, VERLIES VAN OMZET, VERLIES VAN INFORMATIE OF ANDER FINANCIÀLE VERLIES ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET HET VERMOGEN OF ONVERMOGEN OM DE PRODUCTEN OF ACCESSOIRES TE KUNNEN GEBRUIKEN VOOR ZOVER DEZE SCHADE KAN WORDEN AFGEWEZEN DOOR DE WET.

In sommige rechtsgebieden is de beperking of uitsluiting van incidentele of gevolgschade, of beperking van de duur van een impliciete garantie niet toegestaan, zodat de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. Deze Garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en u kunt ook andere rechten hebben die af kunnen wijken in verschillende jurisdictie.

Consumenten-producten: Twee (2) jaar vanaf de datum waarop de producten oorspronkelijk werden gekocht door de eerste koper van het product. 

Consumenten-accessoires: Negentig (90) dagen vanaf de datum waarop de accessoires oorspronkelijk werden gekocht door de eerste koper van het product. 

Consumentenproducten en accessoires die worden gerepareerd of vervangen: Het saldo van de oorspronkelijke garantie of gedurende negentig (90) dagen vanaf de retourdatum naar de consumen

Uitsluitingen
Normale slijtage. Periodiek onderhoud, reparatie of vervanging van onderdelen als gevolg van normale slijtage worden niet gedekt.
Batterijen. Alleen batterijen die onder 80% van hun nominale vermogen vallen als ze volledig zijn opgeladen en lekkende batterijen vallen onder deze garantie.
Incorrect gebruik. Defecten of schade als gevolg van: (a) onjuiste bediening of verkeerde opslag, misbruik, ongeval of verwaarlozing zoals fysieke schade (barsten, krassen, enz.) op het buitenkant van het product als gevolg van verkeerd gebruik; (b) contact met vloeistof, water, regen, extreme vochtigheid of overmatige transpiratie, zand, vuil en dergelijke, extreme hitte, of voedsel, (c) gebruik van producten of accessoires voor commerciÎle doeleinden of het blootstellen van het product of accessoire aan abnormale gebruik of omstandigheden, of (d) andere handelingen die niet de schuld zijn van MOTOROLA of BINATONE, vallen niet onder de dekking.

Gebruik van producten en accessoires die niet van het merk zijn van Motorola. Defecten of schade als gevolg van gebruik van producten of accessoires of andere randapparatuur die niet van het merk Motorola of door Motorola zijn gecertificeerd, vallen niet onder dekking. 

Niet-geautoriseerde service of wijziging. Defecten of schade als gevolg van service, testen, afstelling, installatie, onderhoud, wijziging of modificaties op welke wijze dan ook door iemand die niet geautoriseerd is door MOTOROLA, BINATONE of haar geautoriseerde servicecenters, vallen niet onder de dekking.

Gewijzigde producten. Producten of accessoires met (a) serienummers of datumplaatjes die zijn verwijderd, gewijzigd of vernietigd, (b) verbroken zegels of aanwijzingen van geknoei, (c) niet-passende board serienummers, of (d) niet-conforme of niet Motorola behuizingen of onderdelen zijn uitgesloten van dekking.


Communicatiediensten. Defecten, schade, of het storing van producten of accessoires als gevolg van een communicatiediensten of signaal waarop u bent geabonneerd of gebruikt met de producten of accessoires vallen niet onder de dekking.

Hoe krijgt u garantieservice of andere informatie?
Voor service of informatie kunt u bellen naar:
+49 (0) 1805 938 802 in Europa
E-mail: motorola-mbp@tdm.de

U krijgt instructies over hoe u de producten of accessoires op eigen rekening en eigen risico kunt versturen naar een geautoriseerd servicecenter van Binatone. Voor service moet het volgende worden overlegd: (a) het product of de accessoire, (b) het oorspronkelijke aankoopbewijs (rekening) met datum, plaats en verkoper van het Product; (c) indien een garantiekaart is bijgesloten in de doos, een ingevulde garantiekaart met het volgnummer van het Product; (d) een schriftelijke beschrijving van het probleem, en, het belangrijkste; (e) uw adres en
telefoonnummer.

Deze voorwaarden vormen de volledige garantieovereenkomst tussen u en BINATONE ten aanzien van de producten of accessoires gekocht door u, en vervangen eventuele eerdere overeenkomst of verklaringen, met inbegrip van verklaringen in publicaties of promotiemateriaal uitgegeven door BINATONE of verklaringen die door een vertegenwoordiger of medewerker van BINATONE mogelijk gemaakt zijn in verband met de genoemde aankoop.

GERELATEERDE ARTIKELEN

HEEFT U VRAGEN? CONTACTEER ONZE VRIENDELIJKE SUPPORT.