motorola-logo

Support For
Motorola BOOM 2

ТЕМА Как управлявам обажданията с моята Motorola Boom 2?

Свързани продукти Motorola BOOM 2

Следвайте стъпките посочени по-долу, за да управлявате обажданията чрез слушалката си:

Отговор на обаждане: Натиснете бутона за обаждане "Call".
Отхвърляне на обаждане: Натиснете и задръжте бутона за увеличаване и намаляване на звука "Volume Up" или "Volume Down" докато чуете звук.
Гласово избиране: Натиснете бутона за обаждане "Call", за да активирате гласовото разпознаване.
Повторно набиране на последния набран номер: Натиснете и задръжте бутона "Call", докато чуете звук.
Контролиране на звука при обаждане: Натиснете и задръжте бутоните "Volume Up" и "Volume Down" докато чуете “mute on”(без звук) или “mute off”(със звук).
Край на обаждане: Натиснете бутона "Call". Промяна силата на звука: Натиснете бутоните "Volume Up" или "Volume Down".
За бърз контрол на силата на звука, натиснете и задръжте бутона "Volume Up" или "Volume Down".
Отговор на второ входящо обаждане: Натиснете бутона "Call".
Отхвърляне на второ обаждане: Натиснете и задръжте бутона "Volume Up" или "Volume Down" докато чуете звук.

Забележка: Някои функции зависят от телефона/мрежата.

СЪВПАДЕНИЕ НА ПОМОЩНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

ИМАТЕ ВЪПРОСИ? СВЪРЖЕТЕ СЕ С ВЕЖЛИВИЯ НИ ОТДЕЛ ПОДДРЪЖКА.