motorola-logo

Support For
Motorola BOOM 2+

ТЕМА Не мога да променя настройките на устройството си.

Свързани продукти Motorola BOOM 2+

Натиснете и задръжте бутона "Call" след като включите слушалката, след това следвайте звуковите съобщения, за да активирате/деактивирате следните функции:

  • Език: Изберете език (английски/испански)
  • Възстановяване на фабричните настройки: Възставява фабричните настройки на слушалката ви. Внимание: Тази функция изтрива цялата информация за свързаните устройства запаметена в слушалката.
  • Гласов интерфейс: Включва/изключва гласовите съобщения.
  • Идентификация на обаждането: Идентифицира информацията на обаждащите се.
  • Multipoint технология: Възможност за свързване на слушалката към две устройства.
  • Wide-band: Използва HD Audio Plus за кристална чистота и по-богат звук.
  • Забележка: Телефонът и мрежата трябва да поддържаг широколентова реч.
  • Гласово отговаряне: Кажете “Answer”, за да отговорите на обаждане.

СЪВПАДЕНИЕ НА ПОМОЩНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

ИМАТЕ ВЪПРОСИ? СВЪРЖЕТЕ СЕ С ВЕЖЛИВИЯ НИ ОТДЕЛ ПОДДРЪЖКА.