motorola-logo

Support For
Motorola FOCUS68

ТЕМА Настройката на звуковите известия не е правилната.

Свързани продукти Motorola FOCUS68

Можете да настроите чувствителността на звука за издаване на съобщения от менюто с настройки на камерата.

СЪВПАДЕНИЕ НА ПОМОЩНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

ИМАТЕ ВЪПРОСИ? СВЪРЖЕТЕ СЕ С ВЕЖЛИВИЯ НИ ОТДЕЛ ПОДДРЪЖКА.