motorola-logo

Support For
Motorola FOCUS68

ТЕМА Какво е значението на "локална камера" и "дистанционна камера"?

Свързани продукти Motorola FOCUS68

Когато осъществявате достъп до камерата от същата безжична мрежа (домашната), в която е конфигурирана, това е локална камера. Когато осъществявате достъп до камерата, когато сте извън дома си, това е дистанционна камера. Можете да използвате 3G, 4G или 4G LTE или Wi-Fi® връзка извън дома си.

СЪВПАДЕНИЕ НА ПОМОЩНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

ИМАТЕ ВЪПРОСИ? СВЪРЖЕТЕ СЕ С ВЕЖЛИВИЯ НИ ОТДЕЛ ПОДДРЪЖКА.