motorola-logo

Support For
Motorola FOCUS68

ТЕМА Кои са поддържаните платформи за достъп до моята камера?

Свързани продукти Motorola FOCUS68

Минимални изисквания:

  • Windows 7*
  • Mac OS версия 10.7
  • Chrome™ версия 24
  • Internet Explorer версия 9
  • Safari версия 6
  • Java™ версия 7
  • Firefox версия 18.0
  • Adobe Flash Player 15.0
  • Android™ 4.2
  • iPhone /iPad iOS версия 7.0
*Java plug-in

СЪВПАДЕНИЕ НА ПОМОЩНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

ИМАТЕ ВЪПРОСИ? СВЪРЖЕТЕ СЕ С ВЕЖЛИВИЯ НИ ОТДЕЛ ПОДДРЪЖКА.