motorola-logo

Support For
Motorola Hint+

ТЕМА Как контролирам настройките на Moto Hint?

Свързани продукти Motorola Hint+

Докоснете и задръжте пръста си върху зоната Call / Voice на слушалката за 10 секунди, след това го вдигнете.

Слушалката ще ви съобщи, че е в меню "Настройки".

Забележка: Слушалката ще ви преведе през всички споменати по-долу опции. След като премине през всички опции, слушалката ще се изключи и включи отново.

Следвайте звуковите съобщения, за да включите или изключите функциите:

Разпознаване при поставяне в ухото: Сензор за аудио разпознаване при поставяне в ухото.
Moto Voice: Винаги активно гласово разпознаване. (Към момента се предлага само за Moto X 2ро поколение)
Гласови съобщения: Гласово набиране и други.
Идентификация на обаждането: Идентифицира информацията на обаждащите се.
Wide-band: Използва HD Audio Plus за кристална чистота и по-богат звук.
Гласов контрол: Отговаряте на входящите обаждания чрез гласа си. (Изисква се Moto Voice)
Pass through audio: Позволява на околния звук да навлезе в слушалката. (Използва допълнителен заряд от батерията при активиране)
Възстановяване на фабричните настройки: Възстановява фабричните настройки на слушалката. Тази функция ще изтрие цялата съхранена информация на слушалката.

СЪВПАДЕНИЕ НА ПОМОЩНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

ИМАТЕ ВЪПРОСИ? СВЪРЖЕТЕ СЕ С ВЕЖЛИВИЯ НИ ОТДЕЛ ПОДДРЪЖКА.