motorola-logo

Support For
Motorola Hint+

ТЕМА Как да използвам Moto Hint?

Свързани продукти Motorola Hint+

Прилягане
Уверете се, че сте пробвали всички гелове, за да поставите максимално плътно слушалката.

Забележка: Опитайте различни гелове, за да поставите слушалката максимално плътно в ухото. Ако слушалката не е поставена плътно в ухото, това може да доведе до включването и изключването на разпознаването на ухото от устройството.

Наместване
Завъртете слушалката, докато я поставите максимално комфортно.

Свържете се и сте готови
Следвайте гласовите съобщения за свързване с телефона

Съвет: За да почистите Moto Hint извадете гела и проверете отвора. Отстранете нежеланите замърсявания. Поставете обратно гела на слушалката.

СЪВПАДЕНИЕ НА ПОМОЩНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

ИМАТЕ ВЪПРОСИ? СВЪРЖЕТЕ СЕ С ВЕЖЛИВИЯ НИ ОТДЕЛ ПОДДРЪЖКА.