motorola-logo

Support For
Motorola Hint+

ТЕМА Батерията е изтощена.

Свързани продукти Motorola Hint+

Безжично зареждане

Поставете Moto Hint в калъфа и я затворете, за да започне да се зарежда. Слушалката е "в готовност", когато я извадите от калъфа.

С напълно зареден калъф можете два пъти да презареждате слушалката. За да проверите нивото на заряд на устройството си, просто поставете слушалката в ухото си и чуйте съобщението.

Зареждане с кабел

Заредете калъфа и слушалката с помощта на зарядното устройство.

Съвет: След като безжичният калъф спре да зарежда вашата Moto Hint, процесът на зареждане спира и слушалката влиза в режим на ниска консумация на енергия. Отворете и затворете калъфа или включете калъфа към източник на електричество, за да започне отново зареждането на слушалката.

СЪВПАДЕНИЕ НА ПОМОЩНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

ИМАТЕ ВЪПРОСИ? СВЪРЖЕТЕ СЕ С ВЕЖЛИВИЯ НИ ОТДЕЛ ПОДДРЪЖКА.