motorola-logo

Support For
Motorola Hint+

ТЕМА Какво означава светлинният индикатор?

Свързани продукти Motorola Hint+

Светлинен индикатор на слушалката

В ухото: изключен При изваждане от ухото: Включва се за кратко, за да знаете, че слушалката има заряд и показва нивото на батерията
При изваждане от калъфа: Включва се за кратко и показва нивото на батерията

Цветът на светлинния индикатор: Време за разговори
Бял: Остават повече от 30 минути
Червен: Остават 30 минути

Ще чуете съобщение указващо ниското ниво на батерията.

Светлинни индикатори на калъфа за зареждане

При зареждане с кабел на калъфа и слушалката

Слушалката е в калъфа: Слушалката и калъфът се зареждат
Калъф: Слушалката и калъфът се зареждат.

Лампичка: промяна на статуса
Премигва в бяло: В процес на зареждане
Бяла светлина без премигване: Пълен заряд

СЪВПАДЕНИЕ НА ПОМОЩНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

ИМАТЕ ВЪПРОСИ? СВЪРЖЕТЕ СЕ С ВЕЖЛИВИЯ НИ ОТДЕЛ ПОДДРЪЖКА.