motorola-logo

Support For
Motorola HK255

ТЕМА Как да рестартирам устройството?

Свързани продукти Motorola HK255

Изключете слушалката. Натиснете и задръжте бутона "Call" и включете слушалката. Следвайте гласовите съобщения за промяна на настройките: Възстановяване на фабричните настройки. (Забележка: Така ще изгубите цялата съхранена информация)

СЪВПАДЕНИЕ НА ПОМОЩНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

ИМАТЕ ВЪПРОСИ? СВЪРЖЕТЕ СЕ С ВЕЖЛИВИЯ НИ ОТДЕЛ ПОДДРЪЖКА.