motorola-logo

Support For
Motorola HK255

ТЕМА Имам нужда от помощ за свързването на моята HK255.

Свързани продукти Motorola HK255

 1. Пуснете Bluetooth.
 2. Включете слушалката (която сте заредили преди употреба).
 3. - ON
  - Статус лампичката: Премигва два пъти в синьо.
  - Гласово известие: "Готова за свързване".
  - Статус лампичката: Премигва бързо в синьо.
 4. Въвеждане на код за достъп: Въведете "0000", ако ви бъде поискан код.
 5. Завършване. Гласово известие: "свързването е завършено".

СЪВПАДЕНИЕ НА ПОМОЩНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

ИМАТЕ ВЪПРОСИ? СВЪРЖЕТЕ СЕ С ВЕЖЛИВИЯ НИ ОТДЕЛ ПОДДРЪЖКА.