motorola-logo

Support For
Motorola HK275

ТЕМА Мога ли да ползвам слушалката за лявото ухо?

Свързани продукти Motorola HK275

Да. Отворете кутийката и куката за ухото и внимателно повдигнете горната част на куката нагоре и я извадете, плъзнете слушалката върху нея и след това закачете долната част на куката върху по-долното място за закачване и повдигнете горната й част, за да я закрепите.

СЪВПАДЕНИЕ НА ПОМОЩНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

ИМАТЕ ВЪПРОСИ? СВЪРЖЕТЕ СЕ С ВЕЖЛИВИЯ НИ ОТДЕЛ ПОДДРЪЖКА.