motorola-logo

Support For
Motorola HK275

ТЕМА Слушалката ми не влиза в режим на свързване.

Свързани продукти Motorola HK275

Уверете се, че всички устройства, с които е била свързана слушалката, са изключени. Ако статус лампичката не свети в синьо, без да премитва, изключете другото устройство и самата слушалка, изчакайте 10 секунди, след това отново включете слушалката. Статус лампичката трябва да свети без премигване в синьо и да чуете: "готова за свързване".

СЪВПАДЕНИЕ НА ПОМОЩНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

ИМАТЕ ВЪПРОСИ? СВЪРЖЕТЕ СЕ С ВЕЖЛИВИЯ НИ ОТДЕЛ ПОДДРЪЖКА.