motorola-logo

Support For
Motorola HK275

ТЕМА Слушалката ми работеше преди, но сега - не.

Свързани продукти Motorola HK275

Уверете се, че телефонът ви е включен и че функцията Bluetooth е активирана. Ако Bluetooth функцията е била изключена или само временно е била пусната, трябва да рестартирате Bluetooth функцията и отново да свръжите телефона и слушалката.

СЪВПАДЕНИЕ НА ПОМОЩНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

ИМАТЕ ВЪПРОСИ? СВЪРЖЕТЕ СЕ С ВЕЖЛИВИЯ НИ ОТДЕЛ ПОДДРЪЖКА.