motorola-logo

Support For
Motorola HK275

ТЕМА Телефонът ми не намира слушалката.

Свързани продукти Motorola HK275

Уверете се, че статус лампичката на слушалката свети в синьо, без да премигва, когато телефонът ви търси устройството. Ако не е така, натиснете и задръжте бутоните "Call" и "Volume" докато слушалката се включи и чуете “готова за свързване”. Ще видите, че статус лампичката свети без премигване в синьо.

СЪВПАДЕНИЕ НА ПОМОЩНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

ИМАТЕ ВЪПРОСИ? СВЪРЖЕТЕ СЕ С ВЕЖЛИВИЯ НИ ОТДЕЛ ПОДДРЪЖКА.