motorola-logo

Support For
Motorola Smart Nursery Dream Machine (MBP85SN)

ТЕМА Какво е значението на премигващата LED лампичка?

Свързани продукти Motorola Smart Nursery Dream Machine (MBP85SN)

Премигващата LED лампичка показва следния статус:

Устройството е готово за свързване: LED лампичката свети бавно в синьо
Режим на настройка: LED лампичката свети в червено и синьо и премигва бавно
Няма връзка: LED лампичката свети в червено и премигва бавно
Връзката е слаба: LED лампичката свети в червено и премигва бързо
Актуализация на фърмуера: LED лампичката свети в синьо и премигва бързо и след това светва в червено

LED лампичката не премигва: устройството е свързано с Wi-Fi мрежата

СЪВПАДЕНИЕ НА ПОМОЩНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

ИМАТЕ ВЪПРОСИ? СВЪРЖЕТЕ СЕ С ВЕЖЛИВИЯ НИ ОТДЕЛ ПОДДРЪЖКА.