motorola-logo

Support For
Motorola Sonic Boost 210

ТЕМА Телефонът ми не открива тонколонката.

Свързани продукти Motorola Sonic Boost 210

Уверете се, че статус лампичката на тонколонката премигва бързо в синьо/червено.

СЪВПАДЕНИЕ НА ПОМОЩНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

ИМАТЕ ВЪПРОСИ? СВЪРЖЕТЕ СЕ С ВЕЖЛИВИЯ НИ ОТДЕЛ ПОДДРЪЖКА.