motorola-logo

Support For
Motorola Sonic Play 150

ТЕМА Bluetooth тонколонката ми работеше преди, но сега - не.

Свързани продукти Motorola Sonic Play 150

Уверете се, че телефонът ви е включен и Bluetooth функцията е активирана. Ако Bluetooth функцията е била спряна или временно изключена, може да се наложи да рестартирате Bluetooth и отново да свържете телефона и тонколонката.

СЪВПАДЕНИЕ НА ПОМОЩНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

ИМАТЕ ВЪПРОСИ? СВЪРЖЕТЕ СЕ С ВЕЖЛИВИЯ НИ ОТДЕЛ ПОДДРЪЖКА.