motorola-logo

Support For
Motorola Smart Ear Thermometer (MBP69SN)

ТЕМА Как да запазя показанията на различен профил?

Свързани продукти Motorola Smart Ear Thermometer (MBP69SN)

  1. Термометърът трябва да показва профила, който искате да свалите. Промяната на профила в приложението, няма да промени профила на термометъра.
  2. За всичко по-долу сме приели, че профилът на термометъра е този, чиито показания искаме да свалим.
  3. Ако приложението е отворено и е взето показание, ще получите съобщение за запазването му.
  4. Ако в термометъра има показания, когато отворите приложението, то ще ви покаже броя на наличните за сваляне показания.
  5. - Избирайки “New Reading” ще отидете на екрана “Recent readings” и ще видите новите показания в този профил.
    - Избирайки иконата "Disk" до "All" ще запазите всички показания. Имате възможност да изберете кои показания да бъдат запазени като не маркирате неверните показания.
  6. Запазете показанията на термометъра в профил 2 и след това отворете приложението.
- Отворете приложението и то ще ви покаже “1 New Reading”
- Избирайки “New Reading” ще отидете на екрана “Recent readings” и ще видите новите показания в този профил.
- Избирайки иконата "Disk" до "All" ще запазите всички показания. Имате възможност да изберете кои показания да бъдат запазени като не маркирате неверните показания.
Трябва да се върнете в началния екран и да изберете снимката на термометъра, за да отидете в екрана “Add Profile”, за да видите показанията на желания профил. Кликнете върху желания профил, за да видите списъка или графиката на показанията.

СЪВПАДЕНИЕ НА ПОМОЩНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

ИМАТЕ ВЪПРОСИ? СВЪРЖЕТЕ СЕ С ВЕЖЛИВИЯ НИ ОТДЕЛ ПОДДРЪЖКА.