motorola-logo

Support For
Motorola Smart Ear Thermometer (MBP69SN)

ТЕМА Как да измеря температурата на предмет (течност).

Свързани продукти Motorola Smart Ear Thermometer (MBP69SN)

  1. Поставете термометъра в ръката си като държите пръста си върху бутона "MODE". Натиснете бутона "MODE", след това термометърът влиза в режим на измерване на температурата на предмет/течност.
  2. Забележка: Не използвайте този режим за измерване на телесната температура.
  3. Задръжте термометъра и се уверете, че датчикът е на около 0.5см (1/4 инча) от течността или повърхността на предмета, чиято температура искате да измерите. Натиснете бутона "TEMPERATURE MEASURING", за да започне измерването.
  4. Дръпнете термометъра от предмета. LCD екранът ще покаже температурата. Можете да натиснете бутона "MENU", за да върнете устройството в режим на готовност. Термометърът амтоматично ще се изключи след 1 минута, ако не натиснете някой бутон.

СЪВПАДЕНИЕ НА ПОМОЩНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

ИМАТЕ ВЪПРОСИ? СВЪРЖЕТЕ СЕ С ВЕЖЛИВИЯ НИ ОТДЕЛ ПОДДРЪЖКА.