motorola-logo

Support For
Motorola Smart Ear Thermometer (MBP69SN)

ТЕМА Приложението не може да се свърже към MBP69SN.

Свързани продукти Motorola Smart Ear Thermometer (MBP69SN)

Има проблем с Bluetooth връзката. Рестартирайте MBP69SN и приложението.

СЪВПАДЕНИЕ НА ПОМОЩНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

ИМАТЕ ВЪПРОСИ? СВЪРЖЕТЕ СЕ С ВЕЖЛИВИЯ НИ ОТДЕЛ ПОДДРЪЖКА.