motorola-logo

Support For
Motorola Smart Ear Thermometer (MBP69SN)

ТЕМА Екранът показва "Error 0" или "Error 3".

Свързани продукти Motorola Smart Ear Thermometer (MBP69SN)

Устройството има проблем с хардуера. Свържете се с центъра за обслужване на клиенти на Motorola или магазина, от който сте закупили уреда.

СЪВПАДЕНИЕ НА ПОМОЩНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

ИМАТЕ ВЪПРОСИ? СВЪРЖЕТЕ СЕ С ВЕЖЛИВИЯ НИ ОТДЕЛ ПОДДРЪЖКА.