motorola-logo

Support For
Motorola Smart Ear Thermometer (MBP69SN)

ТЕМА Какво означава режима офлайн в приложението Hubble?

Свързани продукти Motorola Smart Ear Thermometer (MBP69SN)

Този режим показва, че термометърът не е свързан към телефона.

СЪВПАДЕНИЕ НА ПОМОЩНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

ИМАТЕ ВЪПРОСИ? СВЪРЖЕТЕ СЕ С ВЕЖЛИВИЯ НИ ОТДЕЛ ПОДДРЪЖКА.