motorola-logo

Support For
Motorola Smart Nursery Camera (MBP87CNCT)

ТЕМА По време на последната стъпка от настройката не мога да намеря моето устройство и процесът на настройка се проваля за устройството ми с Android™ и iOS.

Свързани продукти Motorola Smart Nursery Camera (MBP87CNCT)

Пуснете камерата в режим на настройка и опитайте отново. Натиснете и задръжте бутона "PAIR/RESET" от долната страна на камерата докато чуете кратък звук. Изчакайте минута, за да се рестартира камерата. Когато LED лампичката на камерата започне да премигва, това показва, че устройството е в режим на настройка. Започнете отново настройването на камерата от телефона си.

СЪВПАДЕНИЕ НА ПОМОЩНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

ИМАТЕ ВЪПРОСИ? СВЪРЖЕТЕ СЕ С ВЕЖЛИВИЯ НИ ОТДЕЛ ПОДДРЪЖКА.