motorola-logo

Support For
Motorola Smart Nursery Camera (MBP87CNCT)

ТЕМА Настройката на звуковите известия не е правилната.

Свързани продукти Motorola Smart Nursery Camera (MBP87CNCT)

Можете да настроите чувствителността на звука за издаване на съобщения от менюто с настройки на камерата (Настройки > Чувствителност на звука).

СЪВПАДЕНИЕ НА ПОМОЩНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

ИМАТЕ ВЪПРОСИ? СВЪРЖЕТЕ СЕ С ВЕЖЛИВИЯ НИ ОТДЕЛ ПОДДРЪЖКА.