motorola-logo

Support For
Motorola Smart Nursery Camera (MBP87CNCT)

ТЕМА Какво е значението на премигването на LED лампичката?

Свързани продукти Motorola Smart Nursery Camera (MBP87CNCT)

Мигащата LED лампичка показва следния статус:

Бавно премигване - червено и синьо: Устройството ви е в режим на настройка. Можете да добавите устройството към акаунта си в този режим. Извън кутията, устройството е в режим на настройка. За да влезете в режима на настройка, натиснете и задръжте бутона "PAIR" в долната част на устройството, докато чуете кратък звук.
Бавно премигване – синьо: 1. По време на процеса на настройване светещата в синьо LED лампичка показва, че камерата е готова за свързване.
Бавно премигване – синьо: 2. След като камерата е настроена, премигващата в синьо LED лампичка показва, че камерата е била видяна с помощта на Wi-F връзка.
Бавно премигване - червено: Устройството се свързва към рутера или е изгубило връзката си с рутера. Уверете се, че устройството е в обхвата на Wi-Fi сигнала.

LED лампичката не мига: Камерата е свързана към Wi-Fi мрежата.

СЪВПАДЕНИЕ НА ПОМОЩНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

ИМАТЕ ВЪПРОСИ? СВЪРЖЕТЕ СЕ С ВЕЖЛИВИЯ НИ ОТДЕЛ ПОДДРЪЖКА.