motorola-logo

Support For
Motorola Smart Touchless Forehead Thermometer (MBP70SN)

ТЕМА Приложението не може да контролира MBP70SN, въпреки че е свързано с устройството.

Свързани продукти Motorola Smart Touchless Forehead Thermometer (MBP70SN)

Има проблем с Bluetooth връзката. Рестартирайте приложението и след това повторно се свържете с устройството.

СЪВПАДЕНИЕ НА ПОМОЩНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

ИМАТЕ ВЪПРОСИ? СВЪРЖЕТЕ СЕ С ВЕЖЛИВИЯ НИ ОТДЕЛ ПОДДРЪЖКА.