motorola-logo

Support For
Motorola Smart Touchless Forehead Thermometer (MBP70SN)

ТЕМА Екранът показва "Error 1".

Свързани продукти Motorola Smart Touchless Forehead Thermometer (MBP70SN)

- Измерваната температура е извън диапазона на устройството. Използвайте термометъра в препоръчителния диапазон на действащи условия.
- Сензорът измерващ температурата не е бил стабилизиран. Изчакайте 10 секунди и отново измерете температурата.

СЪВПАДЕНИЕ НА ПОМОЩНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

ИМАТЕ ВЪПРОСИ? СВЪРЖЕТЕ СЕ С ВЕЖЛИВИЯ НИ ОТДЕЛ ПОДДРЪЖКА.