motorola-logo

Support For
Motorola Smart Touchless Forehead Thermometer (MBP70SN)

ТЕМА Какви са минималните системни изисквания?

Свързани продукти Motorola Smart Touchless Forehead Thermometer (MBP70SN)

Смартфони/таблети: само за устройства с Android™ и iOS®.

За повече информация посетете: https://hubbleconnected.com/requirements.

СЪВПАДЕНИЕ НА ПОМОЩНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

ИМАТЕ ВЪПРОСИ? СВЪРЖЕТЕ СЕ С ВЕЖЛИВИЯ НИ ОТДЕЛ ПОДДРЪЖКА.