motorola-logo

Support For
Motorola Smart Touchless Forehead Thermometer (MBP70SN)

ТЕМА Какво означават цветовете на LED екрана?

Свързани продукти Motorola Smart Touchless Forehead Thermometer (MBP70SN)

Използват се два цвята за означаване на показанията на LED екрана:
• Зелен LED екран: 34.0°C (93.2°F) до 37.9°C (100.3°F) = нормална температура
• Червен LED екран: 38.0°C (100.4°F) до 42.9°C (109.3°F) = висока температура

СЪВПАДЕНИЕ НА ПОМОЩНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

ИМАТЕ ВЪПРОСИ? СВЪРЖЕТЕ СЕ С ВЕЖЛИВИЯ НИ ОТДЕЛ ПОДДРЪЖКА.