motorola-logo

Support For
Motorola Sonic Play+ 275

ТЕМА Какво означават различните цветове на статус лампичката (в BT режим)?

Свързани продукти Motorola Sonic Play+ 275

Статус лампичка на тонколонката
Свързване: премигва в синьо-червено
Зареждане: свети в синьо без премигване
Батерията е заредена: не свети
В режим на работа: премигва в синьо
Музиката е на пауза: премигва в лилаво
Ниско ниво на батерията: премигва в червеноsh

СЪВПАДЕНИЕ НА ПОМОЩНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

ИМАТЕ ВЪПРОСИ? СВЪРЖЕТЕ СЕ С ВЕЖЛИВИЯ НИ ОТДЕЛ ПОДДРЪЖКА.