motorola-logo

Support For
Motorola MBP161TIMER, MBP161TIMER-2

TÉMA Indikátor napájení/spojení na dětské jednotce bliká

Související produkty Motorola MBP161TIMER, MBP161TIMER-2

• Dětská jednotka možná není spárována s jednotkou rodiče.

• Rodičovská a dětská jednotka mohou být od sebe mimo dosah. Snižte vzdálenost mezi jednotkami, ale ne blíže, než na 1 metr.

• Dětská jednotka může být vypnutá. Stisknutím tlačítka dětskou jednotku zapnete.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

MÁTE OTÁZKY? KONTAKTUJTE NAŠI PŘÁTELSKOU PODPORU.