motorola-logo

Support For
Motorola MBP331

TÉMA Žádný obraz

Související produkty Motorola MBP331

  • Zkuste dobít nebo vyměnit baterii.
  • Resetujte jednotky. Vyjměte baterii z rodičovské jednotky, odpojte obě jednotky z elektrické sítě a znovu je obě zapojte.
  • Je jednotka zapnutá? Stiskněte a podržte vypínač na rodičovské jednotce, aby se zapnula.
  • Je vybraná správná kamera? Je-li třeba, změňte číslo kamery.
  • Je zapnuté zobrazení videa? Stiskem tlačítka pro zapnutí/vypnutí videa je zapněte.
  • Při napájení z baterie se displej vypne za 4 minuty pro úsporu energie (v závislosti na nastavení videa). Jednotka bude stále aktivní a bude vydávat zvuková upozornění. Obrazovku lze znovu aktivovat stisknutím libovolného tlačítka.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

MÁTE OTÁZKY? KONTAKTUJTE NAŠI PŘÁTELSKOU PODPORU.