motorola-logo

Support For
Motorola MBP36, MBP36-2

TÉMA Můj displej ukazuje "Žádný Signál" i přesto, že jsou obě jednotky zapojeny a zapnuté. Co mám udělat?

Související produkty Motorola MBP36, MBP36-2

Jednotky nejsou více propojené a je nutná opakovaná registrace. Zvolte "přidat" v menu kamery na displeji. Zvolte kameru, 1, 2, 3, nebo 4. LED kontrolka na displeji zabliká a na displeji se zobrazí "stiskněte propojit na kameře". Na spodu kamery stiskněte knoflík pro propojení. Zazní potvrzovací zapípání.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

MÁTE OTÁZKY? KONTAKTUJTE NAŠI PŘÁTELSKOU PODPORU.