motorola-logo

Support For
Motorola MBP36, MBP36-2

TÉMA Mám problém s napájením mého monitoru nebo kamerové jednotky. Jak zjistím, zda je problém s napájecím kabelem, baterií nebo adaptérem?

Související produkty Motorola MBP36, MBP36-2

Problém s napájením může ukazovat na port adaptéru (kde se adaptér zapojuje do jednotky), jestliže:

 • Síťová zásuvka na vašem přístroji nedrží adaptér pevně.
 • Adaptér vypadává nebo je uvolněný nebo vpadlý.
 • Když zlehka potřesete jednotkou, uslyšíte chrastící zvuk. LED kontrolka nemusí svítit vždy, když je jednotka zapojena.
 • Někdy potočte nebo stiskněte kolík napájecího adaptéru v portu adaptéru a kontrolka se rozsvítí.

Problém s napájením může ukazovat na baterii, pokud:

 • Jednotka pracuje jen tehdy, když je zapojena do elektřiny.
 • Kontrolka ukazuje, že se baterie nabíjí, když je zapojena, ale jednotka nefunguje, když se pokusíte ji použít pouze na bateriovém napájení.
 • Kontrolka ukazuje, že se baterie nabíjí, ale jednotka funguje pouze na krátkou dobu (méně než 2 hodiny) př použití pouze bateriového napájení.
 • Všimli jste si, že výdrž baterie průběžně klesá a již nevydrží více než 2 hodiny.

Problém s napájením může ukazovat na napájecí kabel adaptéru, pokud:

 • Jednotka zpočátku pracovala, ale přestala pracovat během prvních několika dní a od té doby více nepracuje.
 • Napájecí kabel adaptéru je roztřepený a/nebo vidět drát.
 • Napájecí kabel adaptéru je očividně poškozený nebo zlomený.
 • Napájecí kabel adaptéru: není kompatibilní, je nesprávné velikosti nebo má nesprávné číslo modelu.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

MÁTE OTÁZKY? KONTAKTUJTE NAŠI PŘÁTELSKOU PODPORU.