motorola-logo

Support For
Motorola Smart Ear Thermometer (MBP69SN)

TÉMA Jak změřit teplotu objektu (kapaliny).

Související produkty Motorola Smart Ear Thermometer (MBP69SN)

1. Umístěte teploměr do ruky s vaším prstem na tlačítku REŽIM. Stiskněte tlačítko REŽIM a poté teploměr vstoupí do režimu měření teploty objektu/kapaliny. Poznámka: Tento režim nepoužívejte k měření teploty těla.

2. Uchopte teploměr a zajistěte, aby sonda byla přibližně 0,5 cm (1/4 palce) od kapaliny nebo povrchu, jehož teplotu chcete měřit. Stiskněte tlačítko MĚŘENÍ TEPLOTY pro spuštění.

3. Odstraňte teploměr z předmětu. Na displeji LCD se zobrazí teplota. Stisknutím tlačítek MENU se můžete vrátit do pohotovostního režimu. Po 1 minutě se teploměr automaticky vypne, pokud nebude stisknuto žádné tlačítko.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

MÁTE OTÁZKY? KONTAKTUJTE NAŠI PŘÁTELSKOU PODPORU.