motorola-logo

Support For
Motorola Smart Touchless Forehead Thermometer (MBP70SN)

TÉMA Aplikace nedokáže ovládat MBP70SN zařízení, no aplikace je k němu připojena.

Související produkty Motorola Smart Touchless Forehead Thermometer (MBP70SN)

Komunikace s Bluetooth selhala. Restartujte aplikaci a pak opětovně připojte zařízení.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

MÁTE OTÁZKY? KONTAKTUJTE NAŠI PŘÁTELSKOU PODPORU.