motorola-logo

Support For
Motorola Smart Touchless Forehead Thermometer (MBP70SN)

TÉMA Aplikace se nemůže připojit k MBP70SN zařízení.

Související produkty Motorola Smart Touchless Forehead Thermometer (MBP70SN)

Připojení Bluetooth selhalo. Restartujte MBP70SN a aplikaci.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

MÁTE OTÁZKY? KONTAKTUJTE NAŠI PŘÁTELSKOU PODPORU.