motorola-logo

Vítejte v
podpoře Motorola

Máte otázky o
vašem produktu? Máme odpovědi a zdroje,
které vám pomůžou.

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Platí od 10. ledna 2017

Veškeré produkty, služby a podpora na tomto webu jsou nabízeny společností Binatone Electronics International Ltd. Produkty, které jsou zobrazeny, jsou ve vlastnictví společnosti Binatone Electronics International Ltd (BEIL), oficiálního držitele licence společnosti Motorola. Všechna práva vyhrazena. Motorola a stylizované logo M jsou registrované ochranné známky společnosti Motorola Trademark Holdings, LLC.
Jako uživatel této stránky (dále jen 'vy/vaše') uznáváte, že jakékoli použití tohoto webu podléhá našim smluvním podmínkám uvedeným níže.

Příležitostně upravujeme naše Smluvní podmínky a tyto změny zveřejníme na této stránce. Tento dokument nahrazuje všechny předchozí prohlášení a dohody mezi vámi a společností BEIL týkající se používání stránek.

1. Všeobecné

1.1 Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit tyto Smluvní podmínky. Jakékoli takové změny se projeví při zveřejnění na webu a je vaší povinností přečíst si Smluvní podmínky při každém použití stránky. Vaše další používání stránek znamená, že souhlasíte s tím, že jste vázáni nejnovějšími Smluvními podmínkami.

1.2 Informace na těchto stránkách nepředstavují žádnou závaznou nabídku pro prodej produktů popsaných na Stránkách nebo pro zpřístupnění těchto produktů ve vaší zemi.

2. Pravidla a podmínky podpory

2.1 Informace o tom, jak používat všechny produkty uvedené na webu, naleznete v příručkách Časté dotazy a Rychlý návod. Všechny požadavky, které umístíte na Stránky, budou předmětem přijetí v souladu s těmito pravidly a podmínkami.

2.2 Pošleme vám e-mail s potvrzením o produktu, pro který jste požádali o informace nebo podporu. Upozorňujeme, že tento e-mail není potvrzením objednávky nebo přijetím objednávky od společnosti Binatone.

2.3 Smlouva mezi námi ('Smlouva') se vytvoří pouze tehdy, když zašleme vaši žádost.

2.4 Smlouva se vztahuje pouze na konkrétní žádosti o informace a nebude součástí záruky produktu.

3. Pravidla a podmínky a čas odezvy

3.1 Odhadované časové lhůty jsou uvedeny v odpovědi na informace a také při odeslání žádosti. Váš požadavek bude splněn naším nejlepším úsilím podle data odpovědi uvedeného v potvrzení nebo, pokud není uvedeno žádné datum, do třiceti dnů od podání žádosti.

3.2 Vynakládáme maximální úsilí na poskytování odpovědí v rámci předpokládaného časového rozvrhu, avšak zdržení jsou občas nevyhnutelná z důvodu nepředvídaných faktorů. Podle ustanovení 13, společnost Binatone nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv zpoždění nebo nedodržení předpokládaných časových intervalů.

3.3 Dodáme odpověď na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli.

4. Duševní vlastnictví

4.1 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že veškerá autorská práva, ochranné známky a veškerá jiná práva duševního vlastnictví ve všech materiálech a/nebo obsahu zpřístupněných v rámci vašeho užívání stránek zůstanou vždy nám. Jste oprávněni používat tento materiál pouze tehdy, když vám to výslovně povolíme.

4.2 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že materiál a obsah obsažený na tomto webu je k dispozici pouze pro vaše osobní nekomerční použití a že můžete tyto materiály a obsah stáhnout pouze za účelem použití tohoto webu. Dále berete na vědomí, že jakékoliv jiné použití materiálu a obsahu těchto stránek je přísně zakázáno a souhlasíte s tím, že nebudete (a souhlasíte s tím, že nebudete asistovat nebo usnadňovat třetím stranám) kopírovat, reprodukovat, přenášet, publikovat, zobrazovat, distribuovat, komerčně využívat nebo vytvářet odvozená díla tohoto materiálu a obsahu.

5. Odpovědnost

Vynaložíme přiměřené úsilí k ověření přesnosti jakýchkoli informací na webu, ale neposkytujeme žádné záruky nebo vyjádření ohledně obsahu nebo dostupnosti stránky, nebo že bude včas nebo bez chyb, že závady budou opraveny nebo že stránka neobsahuje viry ani chyby a společnost BEIL nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu vyplývající z činností, které byly podniknuty nebo použity na základě materiálů nebo informací obsažených na stránkách.

6. Zásady ochrany osobních údajů

Motorolastore.support a přidružené domény představují produkty a informace společnosti Binatone Electronics International Ltd. a jsou provozovány společností BEIL.

Podmínky používání stránky se vztahují na sadu osobně identifikovatelných informací ('Osobní údaje'), které jsou shromažďovány od vás, jako například jméno, fyzická adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo. Druhou klasifikaci veřejných údajů (dále jen 'Neosobní údaje') generuje také webová stránka při přizpůsobení uživatelských zkušeností. Zásady ochrany osobních údajů se nacházejí na adrese motorolastore.support/privacy a všechny aspekty tohoto webu jsou omezeny těmito zásadami. V případě nesouhlasu s těmito zásadami ochrany osobních údajů jsou to ty zásady, které budou platné.

7. Kontaktní údaje pro BEIL

Kontaktní telefonní čísla a e-mailové adresy jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti motorolastore.support a tyto informace zůstanou stále přesné. Obecné dotazy nebo oznámení mohou být zaslány na adresu support@motorolastore.com a zástupce vás bude kontaktovat. Měli byste si být jisti, že za účelem zajištění rychlejší reakce zajistíte, aby byla minimálně zahrnut jasný předmět, platné telefonní číslo a veškeré další důležité informace.

Je důležité si uvědomit, že vám nikdy nebudou zasílány e-maily s žádostí o zaslání osobních informací prostřednictvím e-mailu. Mechanismem pro sběr a aktualizaci bude vždy služba (formuláře na webu, výzvy) nebo telefonní konverzace po ověření totožnosti.

8. Cookies

Podrobné informace o zásadách cookies naleznete na adrese motorolastore.support/cookies.

9. Použití osobních údajů

9.1 BEIL bude používat vaše osobní údaje pro následující účely s předpokládaným souhlasem:

9.1.1 poskytnout vám pohodlné, personalizované zkušenosti s webovými stránkami a službami;

Podrobné informace o zásadách cookies naleznete na adrese motorolastore.support/cookies.

9.1.2 poskytovat služby a produkty, které požadujete a oznámit vám jako takové;

9.1.3 umožnit zaměstnancům, prodejcům a dodavatelům, aby vám poskytli a podporovali tyto služby a produkty;

9.1.4 generovat statistické informace a demografické údaje o naší službě;

9.1.5 provádět zlepšování rozhraní, výkonu a kvality služby pro Službu.

9.2 BEIL bude používat vaše osobní údaje pouze s vaším výslovným souhlasem:

9.2.1 uvádět na trh výrobky, aktualizace, speciální nabídky a služby, o kterých se domníváme, že by mohly být zajímavé;

9.2.2 spustit propagační akce a speciální aktivity, které zlepšují zážitek ze služby.

Za žádných okolností společnost BEIL nezveřejní nebo nebude sdílet vaše osobní údaje s žádnou třetí stranou, pokud nedáte výslovný souhlas.

Společnost BEIL může také používat a zveřejňovat vaše osobní údaje, pokud jste se účastnili porušování našich Smluvních podmínek. Tyto případy mohou zahrnovat pracovníky činné v trestním řízení za účelem odhalování a zabránění nedovolenému přístupu k vašim osobním údajům nebo vyšetřování činností, které ohrožují integritu služby a naší sítě.

Společnost BEIL může používat vaše osobní údaje podle požadavků soudů nebo správních úřadů v souvislosti s prodejem, fúzí nebo reorganizací podniku. Tyto strany jsou s naší službou vázány přísnými smluvními ustanoveními a mají přístup pouze k osobním informacím potřebným k výkonu svých funkcí a nesmějí je používat k jiným účelům. Budou zpracovávat osobní údaje v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

9.3 Pokud chcete zabránit nebo zakázat cookies

Vždy, když cookies nejsou žádoucí, můžete se rozhodnout nepoužívat webovou stránku a tím vám není povoleno používat službu. Existuje však několik způsobů, jak zakázat funkce cookies, ačkoli web bez nich nemusí nabídnout všechny jeho funkce:

Nastavte internetový prohlížeč, aby vás vyzval, kdyby byl soubor cookie přijat nebo zcela cookies zakažte. Zkontrolujte menu Pomoci prohlížeče;

Odstraňte cookies z mezipaměti prohlížeče a dočasných internetových souborů po opuštění webových stránek;

Povolte soukromé prohlížení tím, že v prohlížeči Chrome povolíte možnost 'Inkognito', 'Soukromé prohlížení' v prohlížeči Firefox/Safari nebo 'Soukromé' v Internet Explorer.

9.4 Pokud chcete používat cookies, ale nedostávat cílenou reklamu

Pokud chcete upozornit inzerenty třetích stran, že si nepřejete účastnit se programů pomocí cookies, doporučujeme navštívit http://www.networkadvertising.org/choices/ a postupovat podle podrobných pokynů.

Chcete-li se odhlásit ze služby Google Analytics, přejděte na stránku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout a nainstalujte doplněk prohlížeče.

10. Interakce třetích stran na webových stránkách

Webové stránky společnosti BEIL mohou třetím stranám umožňovat poskytovat produkty a služby přímo zákazníkům společnosti BEIL. Takové vztahy jsou často označeny logem 'Poskytováno' nebo jiným obdobným označením. Při zpracování nebo provádění jmenované funkce bude tato stránka shromažďovat vaše informace a sdílet osobní informace s BEIL. Můžete si prohlédnout praktiky ochrany osobních údajů třetí strany buď kliknutím na odkaz v dolní části stránky nebo kliknutím na logo 'Poskytováno společností', které vás přivede na jejich webové stránky.

Software, který je stažen nebo nainstalován z webových stránek BEIL, může poskytovat vývojář/držitel licence třetí strany, která vyžaduje zápis osobních údajů. Pokud je produkt poskytován třetí stranou, bude poskytnutý odkaz na webovou stránku organizace, kde lze prověřit zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky. Aktivací odkazu nebo stažením softwaru udělíte oprávnění BEIL sdílet požadované osobní informace s webovými stránkami třetích stran a souhlasíte s tím, že společnost BEIL nenese odpovědnost za chování, zásady nebo bezpečnost třetí strany. Všechny nabídky, odkazy, propagace a služby, které inzerují třetí strany, jsou odděleny od webových stránek společnosti BEIL a jsou vyloučeny z našich zásad ochrany spotřebitelů.

Partneři, propagace a další obsah třetích stran jsou ověřovány podle norem a podmínek, ale vždy je možné, že něco kontrolám unikne. Pokud je jakýkoli partner nebo obsah odhalen jako podvodný nebo má pochybné chování, z webových stránek odstraníme jeho inzeráty, produkt nebo službu. Nahlaste všechny podvody nebo zneužití na adresu support@motorolastore.com

11. Bezpečnost osobních informací

Společnost BEIL investovala a nasadila širokou škálu technologií a bezpečnostních prvků pro vynaložení přiměřeného úsilí, aby zajistila soukromí informací na své síti. Provozní pokyny zajišťují ochranu soukromí na všech úrovních naší organizace.

Podezření na porušení bezpečnosti nebo ohrožení vašich osobních údajů by mělo být neprodleně oznámeno zákaznickým službám, aby se minimalizovaly škody a rizika. Agent bude pomáhat při zajišťování účtu a vyšetřování rozsahu porušení. Zákon o ochraně spotřebitele chrání každou oběť podvodu před obviněními nebo sankcemi, pokud je činnost rychle nahlášena a obchodníkem nebo poskytovatelem služeb je poskytnuta plná spolupráce při vyšetřování.

Porušení, které není zaznamenáno do 24 hodin od detekce, může zvýšit riziko pro platformu a jiné třetí strany. Toto je porušení Podmínek webu a bude mít za následek okamžité pozastavení 'účtu' a může vést k právní žalobě společnosti BEIL nebo partnerů třetích stran, pokud je zjištěno, že je chování nezodpovědné.

12. Bezpečnost digitálních přenosů

Klíčová komunikace s datovým centrem je šifrována při přepravě pomocí služby Secure Sockets Layer (SSL) s bezpečnostní vrstvou Transport Layer (TLS), která omezuje odposlouchávání třetích stran. Tento mechanismus bude chránit přenos osobních údajů na cestě do naší infrastruktury, kde jsou chráněny naší bezpečnostní službou. Prohlížeč zobrazí ikonu zámku pro ověření používání protokolu SSL na zabezpečených částech webu, kde formuláře sbírají data, zpracovávají platby a zpracovávají nebo aktualizují osobní informace.

BEIL využívá standardní šifrování prohlížeče 128 bitů nebo 256 bitů pro zabezpečení komunikace.

Osobní údaje, které dobrovolně přidáváte a přenášíte prostřednictvím veřejně přístupných fór (tj. chatovací místnosti, blogy, okamžité zprávy), mohou být zobrazeny a použity všemi, kteří mají přístup k těmto fórům. Společnost BEIL nepřebírá žádnou zodpovědnost za nic sdíleného ze služby na jednom z těchto médií.

13. Osobní informace

Osobní údaje o vás jsou k dispozici na požádání a na vyžádání je lze změnit. Před splněním požadavku je třeba přijmout veškerá nezbytná opatření k ověření vaší totožnosti. Osobní údaje budou požadovány a porovnány se záznamy, které služba poskytla ke splnění požadavků zástupce společnosti BEIL. Účty, které byly v minulosti ohroženy, mohou pro splnění požadavku vyžadovat několik ověřovacích testů. Je to pro vaši ochranu a očekává se spolupráce.

Jste zodpovědní za to, že informace, které má služba k dispozici, jsou vždy přesné.

14. Webové stránky a služby třetích stran

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky a služby, které BEIL neudržuje. Kromě toho mohou jiné webové stránky a služby také odkazovat na BEIL. Doporučujeme vám, abyste si byli vědomi, když opustíte naši službu nebo surfujete po internetu, a uvědomte si, že prohlášení o ochraně osobních údajů se liší. Nepodporujeme, nezobrazujeme ani neschvalujeme a neodpovídáme za praktiky ochrany soukromí ani za obsah těchto webů a služeb. Společnost BEIL nepřebírá žádnou odpovědnost za třetí strany, kterým byly poskytnuty informace, které jsou povoleny těmito Zásadami ochrany osobních údajů, nebo které shromažďují informace, které jsou povoleny těmito Zásadami ochrany soukromí (například inzerenty používající cookies třetích stran).

Nejsme zodpovědní za osobní informace shromážděné od webové stránky nebo služby třetích stran. Žádosti o vyloučení ze seznamu nebo odstranění musí být adresovány příslušné osobě. Partnerské organizace se aktivně podílejí na poskytování služby a zveřejněné zásady ochrany osobních údajů pro tyto dodavatele mohou následovat různé pokyny.

15. Smlouvy

15.1 Tato dohoda bude vykládána a kontrolována zákony Zvláštní správní oblasti Hongkong Čínské lidové republiky. Jakékoli spory nebo nároky vyplývající z této dohody nebo související s touto smlouvou nebo jejich porušení jsou určeny rozhodčím řízením spravovaným jediným rozhodcem jmenovaným Mezinárodním střediskem pro řešení sporů v souladu s jeho Mezinárodními pravidly pro rozhodčí řízení. Umístění takového rozhodčího řízení by mělo být v Hongkongu.

15.2 Abychom našim zákazníkům přinesli větší hodnotu, můžeme poskytovat odkazy na jiné stránky, které máte k dispozici podle vašeho uvážení. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nejsme zodpovědní za dostupnost takových externích webů, za obsah těchto webů nebo za jakékoli jejich použití.

15.3 Nesmíte přiřadit, subdodávat nebo převádět žádná z vašich práv nebo povinností podle těchto Podmínek užívání žádné třetí straně, pokud to BEIL výslovně neschválí písemně. Můžeme převést, přidělovat nebo subdodávat veškerá naše práva nebo závazky vyplývající z těchto Podmínek použití třetím stranám.

15.4 Pokud jakákoli část těchto Podmínek užívání je vnímána jakýmkoli příslušným orgánem jako neplatná nebo nevymahatelná zcela nebo zčásti, není platnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Podmínek použití dotčena.

15.6 Žádné zpoždění nebo neplnění ze strany BEIL výkonu jakýchkoli pravomocí, práv nebo opravných prostředků v rámci těchto Podmínek užívání nebude fungovat jako vzdání se těchto práv, ani nebudou žádné jediné nebo částečné uplatnění takových pravomocí, práv nebo nápravných prostředků bránit jejich jinému nebo dalšímu výkonu. Jakákoli výjimka, která má být účinná, musí být písemná a podepsána oprávněným zástupcem společnosti BEIL.

15.7 Při používání stránek souhlasíte s tím, že komunikace s námi bude převážně elektronická. Budeme vás kontaktovat e-mailem nebo vám poskytneme informace zveřejněním oznámení na stránkách. Pro smluvní účely souhlasíte s tímto elektronickým komunikačním prostředkem a uznáváte, že veškerá oznámení, informace a další informace, které vám poskytneme elektronicky, splňují jakýkoli právní požadavek, aby taková sdělení byla písemná. Tato podmínka nemá vliv na vaše zákonná práva.

15.8 Všechna oznámení, která jste nám zaslali, musí být zaslána na adresu support@binatonestore.com nebo Binatone Electronics International Ltd., Floor 23A, 9 Des Voeux Road West, Sheung Wan, Hongkong. Oznámení bude považováno za přijaté a řádně doručeno okamžitě, když bude zveřejněno na našich webových stránkách, 24 hodin po odeslání e-mailu nebo deset dní po datu odeslání jakéhokoli dopisu.

16. Změny zásad

Vyhrazujeme si právo podle našeho uvážení kdykoli změnit, upravit, přidávat nebo odstranit části těchto zásad.

Jste zodpovědní za kontrolu nových zásad a pochopení změn. Doporučuje se, abyste pravidelně navštěvovali webové stránky pro zobrazení Zásad ochrany osobních údajů nebo sledovali při zasílání upozornění e-mailem.

17. Otázky a zpětná vazba

Pokud potřebujete objasnit něco v těchto zásadách, nebo máte zpětnou vazbu, kterou chcete sdílet, pošlete nám podrobnou zprávu na adresu support@binatonestore.com

Očekávejte odpověď na e-mail do 24 hodin.

18. Implicitní souhlas

Používáním Motorolastore.support souhlasíte se shromažďováním a používáním informací uvedených v těchto zásadách. Pokud jste si nějakým způsobem vědomi důvodu, proč se na vás nemají vztahovat zásady ochrany osobních údajů NEBO víte, že jste z této služby legálně vyloučeni, musíte okamžitě přestat používat službu.