motorola-logo

Καλως ήρθατε στο Δίκτυο
Υποστήριξης της Motorola

Έχετε ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν σας; Μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


Ισχύει από τις 10 Ιανουαρίου 2017

Όλα τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και η υποστήριξη σε αυτή την ιστοσελίδα προσφέρονται από και μέσω της Binatone Electronics International Ltd. Τα προϊόντα πουεμφανίζονται είναι η ιδιοκτησία της Binatone Electronics International Ltd (BEIL), επίσημος κάτοχος άδειας της Motorola. Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Η Motorola και το λογότυπο M είναι σήματα κατατεθέντα της Motorola TrademarkHoldings, LLC.

Ως χρήστης αυτού του Δικτυακού Τόπου αναγνωρίζετε ότι οποιαδήποτε χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκειται στους παρακάτω Όρους Χρήσης.

Περιστασιακά τροποποιούμε τους Όρους Χρήσης και θα δημοσιεύσουμε αυτές τις αλλαγέςσε αυτήν τη σελίδα. Το παρόν έγγραφο αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες παραστάσεις και συμφωνίες μεταξύ εσάς και της BEIL σχετικά με τη χρήση του Δικτυακού Τόπου.

1.  Όροι
1.1 Διατηρούμε τοδικαίωμα να αλλάξουμε τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή. Οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές θα ισχύσουν όταν δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα και είναι δική σας ευθύνη να διαβάσετε τους Όρους Χρήσης κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα. Ησυνεχιζόμενη χρήση του δικτυακού τόπου σημαίνει ότι αποδέχεστε κι ότι δεσμεύεστε από τους τελευταίους Όρους Χρήσης.

1.2 Οι πληροφορίες αυτού του Δικτυακού Τόπου δεν αποτελούν δεσμευτική προσφορά για την πώληση προϊόντων που περιγράφονται στηνιστοσελίδα ή για τη διάθεσή τους στη χώρα σας.

2. Όροι και προϋποθέσεις υποστήριξης
2.1 Ανατρέξτε στις Συχνές Ερωτήσεις και τους Οδηγούς γρήγορης εκκίνησης για πληροφορίες σχετικά με τον τρόποχρήσης όλων των προϊόντων που παρατίθενται στην ιστοσελίδα. Όλα τα αιτήματα που τοποθετείτε στην ιστοσελίδα θα υπόκεινται σε αποδοχή σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

2.2 Θα σας στείλουμε ένα email επιβεβαίωσης που θα αναφέρειλεπτομερώς το προϊόν για το οποίο ζητήσατε πληροφορίες ή υποστήριξη. Λάβετε υπόψη σας ότι αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποτελεί επιβεβαίωση παραγγελίας ή αποδοχή παραγγελιών από τη Binatone.

2.3 Η σύμβαση μεταξύ μας (Σύμβαση)θα δημιουργηθεί μόνο όταν θα στείλουμε το αίτημά σας.

2.4 Η σύμβαση θα αφορά μόνο τα συγκεκριμένα αιτήματα πληροφοριών και δεν θα αποτελεί μέρος της εγγύησης του προϊόντος.

3. Όροι και Προϋποθέσεις Χρόνου Απόκρισης
3.1 Οι εκτιμώμενοι χρόνοι καθορίζονται στην απάντηση των πληροφοριών και επίσης κατά την αποστολή της αίτησης. Το αίτημά σας θα ικανοποιηθεί σύμφωνα με τις καλύτερες προθέσεις μας κατά την ημερομηνία απάντησηςπου αναφέρεται στην επιβεβαίωση ή, αν δεν έχει καθοριστεί ημερομηνία, εντός τριάντα ημερών από την υποβολή της αίτησης.

3.2 Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρέχουμε απαντήσεις εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, ωστόσο οικαθυστερήσεις είναι περιστασιακά αναπόφευκτες λόγω απρόβλεπτων παραγόντων. Με την επιφύλαξη της ρήτρας 13, η Binatone δεν φέρει ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση ή αδυναμία παράδοσης των εντός των προβλεπόμενων χρονικών περιθωρίων.

3.3 Θαπαρέχουμε την απάντηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας δώσατε.

4. Πνευματική ιδιοκτησία
4.1 Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι όλα τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα καιόλα τα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλα τα υλικά ή/και το περιεχόμενο που διατίθενται ως μέρος της χρήσης του δικτυακού τόπου θα παραμείνουν ανά πάσα στιγμή σε εμάς. Σας επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αυτό το υλικό μόνο όπως ρητάεξουσιοδοτήθηκε από εμάς.

4.2 Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι το υλικό και το περιεχόμενο που περιέχονται στην ιστοσελίδα διατίθενται αποκλειστικά για την προσωπική σας μη εμπορική χρήση και ότι μπορείτε να κάνετε λήψη αυτού του υλικού καιπεριεχομένου μόνο με σκοπό τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου. Αναγνωρίζετε επίσης ότι οποιαδήποτε άλλη χρήση του υλικού και του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου απαγορεύεται αυστηρά και συμφωνείτε να μην (και συμφωνείτε να μην βοηθήσετε ή ναδιευκολύνετε οποιονδήποτε τρίτο) αντιγράψετε, αναπαραγάγετε, μεταδώσετε, δημοσιεύσετε, προβάλλετε, διανείμετε, εκμεταλλευτείτε εμπορικά ή δημιουργήσετε παράγωγα έργα τέτοιου είδους υλικού και περιεχομένου.

5. Ευθύνη
Θαχρησιμοποιήσουμε εύλογες προσπάθειες για να επαληθεύσουμε την ακρίβεια οποιασδήποτε πληροφορίας στην ιστοσελίδα, αλλά δεν παρέχουμε καμία εγγύηση σχετικά με το περιεχόμενο ή τη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας ή ότι θα είναι έγκαιρη ή χωρίς λάθη, ότιτα ελαττώματα θα διορθωθούν ή ότι η ιστοσελίδα είναι απαλλαγμένη από ιούς ή σφάλματα. Η BEIL δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή βλάβη από τη δράση που έχει αναληφθεί ή ληφθεί με βάση το υλικό ή τις πληροφορίες που περιέχονται στηνιστοσελίδα.

6. Πολιτική Απορρήτου
Το Motorolastore.support και οι συναφείς τομείς αντιπροσωπεύουν τα προϊόντα και τις πληροφορίες της Binatone Electronics International Ltd. και λειτουργεί από την BEIL.

Οι Όροι Χρήσης τουδικτυακού τόπου ισχύουν και αναγνωρίζουν τη συλλογή πληροφοριών προσωπικής ταυτοποίησης (Προσωπικές Πληροφορίες) που συλλέγονται από εσάς, όπως όνομα, φυσική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό τηλεφώνου. Μια δεύτερη ταξινόμησητων δημόσιων δεδομένων (μη προσωπικές πληροφορίες) παράγεται επίσης από τον ιστότοπο για την προσαρμογή της εμπειρίας του χρήστη. Η πολιτική απορρήτου βρίσκεται στη διεύθυνση motorolastore.support/privacy και όλες οι πτυχές της Ιστοσελίδαςπεριορίζονται από αυτήν την πολιτική. Σε περίπτωση διαφωνίας με την παρούσα πολιτική απορρήτου, αυτή η πολιτική θα τίθεται σε ισχύ.

7. Στοιχεία Επικοινωνίας για την BEIL
Οι αριθμοί τηλεφώνου επικοινωνίας και οι διευθύνσειςηλεκτρονικού ταχυδρομείου δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του motorolastore.support και οι πληροφορίες αυτές θα είναι ακριβείς συνεχώς. Γενικές ερωτήσεις ή ειδοποιήσεις μπορούν να σταλούν στη διεύθυνση support@motorolastore.com και ένας εκπρόσωπος θαεπικοινωνήσει μαζί σας. Θα πρέπει να είστε βέβαιοι ότι θα συμπεριλάβετε μια σαφή γραμμή θέματος, έναν έγκυρο αριθμό τηλεφώνου και άλλες σχετικές πληροφορίες, για να εξασφαλίσετε ταχύτερη απόκριση.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα μηνύματαηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν θα σταλούν ποτέ σε εσάς ζητώντας την παροχή προσωπικών πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο μηχανισμός συλλογής στοιχείων και ενημέρωσης θα γίνεται πάντα μέσω της υπηρεσίας (φόρμες στην ιστοσελίδα) ή μετηλεφωνική συνομιλία μετά την επαλήθευση της ταυτότητας.

8. Cookies
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πολιτική Cookies, ανατρέξτε στη διεύθυνση motorolastore.support/cookies.

9. Χρήση προσωπικών πληροφοριών
9.1 Η BEIL θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία για τους ακόλουθους σκοπούς με τη συγκατάθεση που συνάγεται:

9.1.1 να παρέχει μια βολική, εξατομικευμένη εμπειρία στην ιστοσελίδα και τηνυπηρεσία.

9.1.2 να παρέχει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που ζητά ο χρήστης και να τα γνωστοποιεί.

9.1.3 να επιτρέπει σε προσωπικό και πωλητές να σας βοηθήσουν στην υποστήριξη των υπηρεσιών και των προϊόντων μας.

9.1.4 να δημιουργεί στατιστικές πληροφορίες και δημογραφικά στοιχεία για την υπηρεσία μας.

9.1.5 να βελτιώνει τη διεπαφή, τις επιδόσεις και την ποιότητα της υπηρεσίας για την Υπηρεσία.

9.2 Η BEIL θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία μόνομε ρητή συγκατάθεση από εσάς:

9.2.1 για να προωθεί προϊόντα, ενημερώσεις, ειδικές προσφορές και υπηρεσίες που πιστεύει ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

9.2.2 για να προβάλλει προωθήσεις, προσφορές και ειδικές δραστηριότητες πουβελτιώνουν την εμπειρία της υπηρεσίας.

Σε καμία περίπτωση η BEIL δεν αποκαλύπτει ή δεν μοιράζεται τα προσωπικά σας στοιχεία με τρίτους εκτός εάν έχετε δώσει ρητή άδεια.

Η BEIL μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει και να αποκαλύψει ταπροσωπικά σας στοιχεία όταν έχετε εμπλακεί σε παραβιάσεις των Όρων της Ιστοσελίδας μας. Αυτές οι περιπτώσεις ενδέχεται να περιλαμβάνουν προσωπικό επιβολής του νόμου για τον εντοπισμό και την πρόληψη παράνομης πρόσβασης στα προσωπικά σας στοιχεία ήγια τη διερεύνηση δραστηριοτήτων που απειλούν την ακεραιότητα της υπηρεσίας και του δικτύου μας.

Η BEIL μπορεί να χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά σας Στοιχεία όπως απαιτείται από δικαστήρια ή διοικητικούς φορείς σε σχέση με πώληση, συγχώνευση ήαναδιοργάνωση της δραστηριότητας. Αυτά τα μέρη δεσμεύονται από αυστηρές συμβατικές διατάξεις με την υπηρεσία μας και έχουν μόνο πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και δεν επιτρέπεται ναχρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς. Θα επεξεργάζονται τις προσωπικές πληροφορίες σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

9.3 Αν θέλετε να αποτρέψετε ή να απενεργοποιήσετε τα cookies

Μπορείτε να επιλέξετε να μην χρησιμοποιήσετε τηνιστοσελίδα εάν τα cookies δεν είναι επιθυμητά και με αυτόν τον τρόπο δεν θα επιτρέπεται η χρήση της υπηρεσίας. Ωστόσο, υπάρχουν διάφοροι τρόποι απενεργοποίησης της λειτουργικότητας των cookies, αν και ο ιστότοπος ενδέχεται να μην προσφέρει όλες τιςδυνατότητές του χωρίς αυτές:

Μπορείτε να ορίσετε το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet για να σας ειδοποιεί όταν λαμβάνετε ένα cookie ή να απενεργοποιήσετε τα cookies εντελώς. Ελέγξτε το μενού βοήθειας του προγράμματος περιήγησης.

Διαγράψτετα cookies από την προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης και τα προσωρινά αρχεία Internet μετά την αναχώρηση από τον ιστότοπο.

Ενεργοποιήστε την ιδιωτική περιήγηση ενεργοποιώντας το 'Incognito' στο Chrome, 'Ιδιωτική περιήγηση' στοFirefox/Safari ή 'Ιδιωτικό' στον Internet Explorer.

9.4 Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τα cookies αλλά να αποκλείσετε τη στοχοθετημένη διαφήμιση

Αν θέλετε να ενημερώσετε τους διαφημιζόμενους τρίτων μερών ότι δεν επιθυμείτε νασυμμετέχετε στα προγράμματά τους χρησιμοποιώντας cookies, συνιστάται να επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.networkadvertising.org/choices/ και να ακολουθήσετε τις λεπτομερείς οδηγίες εκεί.

Για να εξαιρεθείτε από το Google Analytics,μεταβείτε στη διεύθυνση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout και εγκαταστήστε το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης.

10. Αλληλεπιδράσεις τρίτου μέρους στον ιστότοπο
Ο ιστότοπος της BEIL ενδέχεται να επιτρέπει σε τρίτους ναπαρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες απευθείας στους πελάτες της BEIL. Τέτοιες σχέσεις συχνά χαρακτηρίζονται με το λογότυπο της εταιρίας ''Provided By'' ή ''Powered By'' ή άλλη παρόμοια διατύπωση. Κατά τη διεκπεραίωση ή την εκτέλεση της λειτουργίας, τομέρος αυτό θα συλλέξει τις πληροφορίες σας και θα μοιραστεί προσωπικές πληροφορίες με την BEIL. Μπορείτε να ανατρέξετε στις πρακτικές απορρήτου του τρίτου μέρους είτε κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο στο κάτω μέρος της σελίδας είτε κάνοντας κλικ στολογότυπο «Παρέχεται από την εταιρεία», το οποίο θα σας μεταφέρει στον ιστότοπό του.

Το λογισμικό που λαμβάνεται ή εγκαθίσταται από τον ιστότοπο BEIL μπορεί να παρέχεται από τρίτο προγραμματιστή/άδεια που απαιτεί εγγραφή προσωπικώνπληροφοριών. Εάν το προϊόν παρέχεται από τρίτο μέρος, θα παρέχεται σύνδεσμος στον ιστότοπο του οργανισμού, στον οποίο μπορούν να εξεταστούν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών. Η ενεργοποίηση του συνδέσμου ή η λήψη του λογισμικούπαρέχει την άδεια στην BEIL να μοιράζεται τις απαιτούμενες προσωπικές πληροφορίες με τον ιστότοπο τρίτου μέρους και αποδέχεται ότι η BEIL δεν ευθύνεται για τη συμπεριφορά, τις πολιτικές δεδομένων ή την ασφάλεια του τρίτου μέρους. Όλες οι προσφορές,οι σύνδεσμοι, οι προωθητικές ενέργειες και οι υπηρεσίες που διαφημίζουν ένα τρίτο μέρος είναι ξεχωριστές από την BEIL και εξαιρούνται από τις πολιτικές μας που προστατεύουν τους καταναλωτές.

Οι συνεργάτες, οι προωθητικές ενέργειες και άλλαπεριεχόμενα τρίτου μέρους επικυρώνονται βάσει των προτύπων και των όρων, αλλά είναι πάντα πιθανό να αποφευχθεί κάτι από τους ελέγχους μας. Εάν κάποιος συνεργάτης ή περιεχόμενο ανακαλυφθεί ότι είναι παράνομος ή απασχολεί αμφισβητήσιμη συμπεριφορά, θααφαιρέσουμε τις διαφημίσεις, το προϊόν ή την υπηρεσία από την ιστοσελίδα μας. Αναφέρετε όλες τις απάτες ή παραβιάσεις στη διεύθυνση support@motorolastore.com.

11. Ασφάλεια προσωπικών πληροφοριών
Η BEIL έχει επενδύσει και αναπτύξειένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών πληροφορικής και χαρακτηριστικά ασφαλείας. Οι κατευθυντήριες γραμμές λειτουργίας εγγυώνται την προστασία της ιδιωτικής ζωής σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού μας.

Η υποψία για παραβίαση ασφαλείας ή προσωπικώνπληροφοριών πρέπει να αναφερθεί αμέσως στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι βλάβες και οι κίνδυνοι.  Ο εκπρόσωπος θα βοηθήσει στην εξασφάλιση του λογαριασμού και θα διερευνήσει την έκταση της παραβίασης. Ο νόμος γιατην προστασία των καταναλωτών προστατεύει κάθε θύμα απάτης από χρεώσεις ή κυρώσεις σε περίπτωση που αναφερθεί η δραστηριότητα και παρέχεται πλήρης βοήθεια στον προμηθευτή ή στον πάροχο υπηρεσιών για να ερευνήσει.

Η παραβίαση που δεναναφέρεται εντός 24 ωρών από την ανίχνευση μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για την πλατφόρμα και άλλους τρίτους.  Αυτή είναι παραβίαση των Όρων Δικτυακού Τόπου και θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση αναστολή του λογαριασμού και μπορεί να οδηγήσει σενομική ενέργεια από την BEIL ή από τρίτους συνεργάτες εάν η συμπεριφορά διαπιστωθεί ότι είναι ανεύθυνη.

12. Ασφάλεια ψηφιακών μεταδόσεων
Οι βασικές επικοινωνίες με τα κέντρα δεδομένων κρυπτογραφούνται στη διαμετακόμισηχρησιμοποιώντας το Secure Sockets Layer (SSL) με το Transport Layer Security (TLS) για να περιορίζεται η παρακολούθηση της υπηρεσίας από τρίτους. Αυτός ο μηχανισμός προστατεύει τη διαβίβαση προσωπικών πληροφοριών, καθώς προστατεύεται από τηνασφάλειά μας. Το πρόγραμμα περιήγησης θα εμφανίσει ένα εικονίδιο κλειδώματος για την επικύρωση της χρήσης SSL σε ασφαλή μέρη του ιστότοπου όπου τα έντυπα συλλέγουν δεδομένα, πραγματοποιούνται πληρωμές και χειρίζονται ή ενημερώνονται οι προσωπικέςπληροφορίες.

Η BEIL χρησιμοποιεί την κρυπτογράφηση του προγράμματος περιήγησης με ισχύ 128 bit ή 256 bit για την εξασφάλιση επικοινωνιών.

Προσωπικές πληροφορίες που μοιράζεστε και διαβιβάζετε οικειοθελώς μέσω δημοσίων φόρουμ (δηλ.δωματίων συνομιλίας/chat, blogs, άμεσων μηνυμάτων) η BEIL σε αυτή την περίπτωση δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οτιδήποτε μοιράζεται από την Υπηρεσία σε ένα από αυτά τα μέσα.

13. Προσωπικές πληροφορίες
Οι προσωπικές σας πληροφορίεςείναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματός σας. Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επικύρωση της ταυτότητάς σας πριν από την εκπλήρωση της αίτησης. Οι προσωπικές πληροφορίες θα ζητηθούν και θα συγκριθούν με τα αρχεία που έχει καταχωρίσει ηυπηρεσία από τον εκπρόσωπο της BEIL. Οι λογαριασμοί που έχουν υποστεί ακύρωση ή απενεργοποίηση στο παρελθόν ενδέχεται να απαιτούν πολλαπλές δοκιμές επικύρωσης για την ικανοποίηση της απαίτησης. Αυτό είναι για την προστασία σας και αναμένεται ησυνεργασία σας. 

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος ότι οι πληροφορίες που διαθέτει κι έχει αρχειοθετήσει η υπηρεσία είναι ακριβείς ανά πάσα στιγμή.

14. Διαδικτυακοί τόποι και υπηρεσίες τρίτων μερών
Η Υπηρεσία μας μπορεί ναπεριέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους και υπηρεσίες που δεν διατηρούνται από την BEIL. Επιπλέον, άλλοι ιστότοποι και υπηρεσίες ενδέχεται επίσης να αναφέρονται ή να συνδέονται με την BEIL. Όταν φεύγετε από την υπηρεσία μας κι όταν περιηγείστε σεάλλους  ιστότοπους,  θα πρέπει να γνωρίζετε ότι πιθανόν οι δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων να είναι διαφορετικές.  Δεν προσυπογράφουμε, δεν προβάλλουμε, δεν εγκρίνουμε και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές απορρήτου ήτο περιεχόμενο άλλων ιστότοπων ή και υπηρεσιών. Η BEIL δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τρίτους που έχουν παρασχεθεί από αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ή που έχουν συλλέξει πληροφορίες όπως επιτρέπονται από την παρούσα Πολιτική Απορρήτου (όπωςδιαφημιστές που χρησιμοποιούν cookies τρίτου μέρους).

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται από οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή υπηρεσία τρίτου μέρους. Τα αιτήματα για επαναδιαγραφή ή διαγραφή πρέπει να απευθύνονταιστην υπηρεσία τρίτου μέρους. Οι συνεργαζόμενες οργανώσεις συμμετέχουν ενεργά στην παράδοση της υπηρεσίας και η δημοσιευμένη Πολιτική Απορρήτου για αυτούς τους προμηθευτές ενδέχεται να ακολουθεί διαφορετικές οδηγίες.

15. Συμβατικές διατάξεις
15.1 Η παρούσα Συμφωνία ερμηνεύεται και ελέγχεται από τους νόμους της Ειδικής Διοικητικής Περιοχής του Χονγκ Κονγκ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Κάθε διαμάχη ή αξίωση που απορρέει από την παρούσα Σύμβασηή η παράβασή της καθορίζεται από έναν μόνο διαιτητή ο οποίος ορίζεται από το Διεθνές Κέντρο Επίλυσης Διαφορών σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανόνες Διαιτησίας του Χονγκ Κονγκ.

15.2 Για να προσφέρουμε αυξημένη αξία στους πελάτες μας, ενδέχεται ναπαρέχουμε συνδέσεις σε άλλους ιστότοπους. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη διαθεσιμότητα τέτοιων εξωτερικών ιστότοπων, του περιεχομένου αυτών ή για οποιαδήποτε χρήση από αυτούς.

15.3 Δεν επιτρέπεται η ανάθεση, ηυπεργολαβία ή η μεταβίβαση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, εκτός εάν συμφωνηθεί εκ των προτέρων εγγράφως από την BEIL. Μπορούμε να μεταβιβάσουμε, να αναθέσουμε ή νααναλάβουμε εργολαβικά το όφελος του συνόλου ή μέρους των δικαιωμάτων μας ή των υποχρεώσεών μας βάσει αυτών των Όρων Χρήσης σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

15.4 Εάν οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων Χρήσης είναι στην κατοχή οποιασδήποτε αρμόδιαςαρχής ως άκυρο ή μη εκτελεστό εν όλω ή εν μέρει, δεν επηρεάζεται η ισχύς ή η εκτελεστότητα των άλλων ρητρών αυτών των Όρων Χρήσης.

15.6 Η καθυστέρηση ή η αποτυχία της BEIL να ασκήσει οποιεσδήποτε εξουσίες, δικαιώματα ή ένδικα μέσα σύμφωνα μετους παρόντες Όρους Χρήσης θα λειτουργήσει ως παραίτηση από αυτές και δεν θα αποκλείσει οποιαδήποτε άλλη ή μερική άσκηση τέτοιων εξουσιών, δικαιωμάτων ή διορθωτικών μέτρων. Οποιαδήποτε παραίτηση για να είναι αποτελεσματική πρέπει να είναι γραπτή καινα υπογράφεται από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της BEIL.

15.7 Όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, αποδέχεστε την επικοινωνία μαζί μας. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή θα σας παράσχουμε πληροφορίες δημοσιεύονταςανακοινώσεις στον ιστότοπο. Για συμβατικούς σκοπούς, συμφωνείτε με αυτό το ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας και αναγνωρίζετε ότι όλες οι επικοινωνίες, οι πληροφορίες και οι άλλες επικοινωνίες που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά ικανοποιούν κάθε νόμιμηαπαίτηση κι ότι οι επικοινωνίες αυτές είναι γραπτές. Η προϋπόθεση αυτή δεν επηρεάζει τα εκ του νόμου δικαιώματα σας.

15.8 Όλες οι ειδοποιήσεις θα πρέπει να στέλνονται στη διεύθυνση  e-mail: support@binatonestore.com ή ταχυδρομικά στηδιεύθυνση: Binatone Electronics International Ltd., Floor 23Α, 9 Des Voeux Road West, Sheung Wan, Hong Kong. Η ειδοποίηση θα θεωρείται ληφθείσα και θα επιδοθεί αμέσως όταν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας, είκοσι τέσσερις (24) ώρες μετά την αποστολήενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή δέκα ημέρες μετά την ημερομηνία αποστολής οποιασδήποτε επιστολής.

16. Αλλαγές στην Πολιτική
Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την κρίση μας, να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε, να προσθέσουμε ή νααφαιρέσουμε τμήματα από αυτήν την πολιτική ανά πάσα στιγμή.

Είστε υπεύθυνοι για τον έλεγχο της νέας πολιτικής και την κατανόηση των αλλαγών. Σας συνιστούμε να επισκέπτεστε περιοδικά την ιστοσελίδα για να δείτε την Πολιτική Απορρήτου ή να τηνπαρακολουθείτε όταν λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

17. Ερωτήσεις και σχόλια
Εάν χρειάζεστε διευκρινίσεις σχετικά με κάτι σε αυτήν την πολιτική ή έχετε σχόλια που θέλετε να μοιραστείτε, στείλτε μας έναλεπτομερές μήνυμα στη διεύθυνση support@binatonestore.com

Αναμένετε απάντηση μέσω e-mail εντός 24 ωρών.

18. Κατανοητή συγκατάθεση
Χρησιμοποιώντας το Motorolastore.support, επιτρέπετε τη συλλογή και τη χρήση των πληροφοριώνπου καθορίζονται στην παρούσα πολιτική. Εάν γνωρίζετε έναν λόγο για τον οποίο η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε εσάς ή γνωρίζετε ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε νόμιμα αυτήν την υπηρεσία τότε είναιαπαραίτητο να σταματήσετε αμέσως τη χρήση της υπηρεσίας.