motorola-logo

TÉMA Fogyasztói termékek és kiegészítők korlátozott jótállása („Jótállás”)

Kapcsolódó termékek Motorola MBP667CONNECT

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Motorola védjeggyel ellátott, a Binatone Electronics International LTD („BINATONE”) által szabadalmi engedély alapján gyártott terméket.

Mire vonatkozik ez a jótállás?
Az alábbi kizárásokat figyelembe véve, a BINATONE garantálja, hogy ez a Motorola védjeggyel ellátott termék, ("Termék") vagy a termékkel együtt eladott tanúsított kiegészítő ("Kiegészítő"), rendes fogyasztói használat esetén az alább ismertetett időszak érvényessége alatt az anyag- és szerelési hibáktól mentes. Ez a Jótállás kizárólag az Ön rendelkezésére álló jótállás, át nem ruházható.
EZ A GARANCIA KÜLÖNLEGES JOGOKKAL RUHÁZZA ÖNT FEL, ILLETVE LEHETNEK MÁS, ÁLLAMONKÉNT, TARTOMÁNYONKÉNT VAGY ORSZÁGONKÉNT ELTÉRŐ JOGAI. AZ ABBAN AZ ORSZÁGÁBAN, AHOL A VÁSÁRLÁS TÖRTÉNT, VAGY HA ELTÉR, A LAKÓHELY SZERINTI ORSZÁGBAN FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNYEK VAGY SZABÁLYOZÁSOK ÁLTAL VÉDETT FOGYASZTÓK ESETÉBEN A JELEN KORLÁTOZOTT GARANCIÁBAN TÁRGYALT ELŐNYÖK EZEN FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNYEKBEN ÉS SZABÁLYOZÁSOKBAN MEGFOGALMAZOTT JOGOKON ÉS JOGORVOSLATOKON KÍVÜL ÉRTENDŐK. JOGAINAK TELJES MEGÉRTÉSE ÉRDEKÉBEN OLVASSA EL ORSZÁGÁNAK, TARTOMÁNYÁNAK VAGY ÁLLAMÁNAK JOGSZABÁLYAIT.

Kire vonatkozik?
A Jótállás csak az első fogyasztóra vonatkozik, át nem ruházható.

Mit tesz majd a BINATONE?
A BINATONE vagy a BINATONE felhatalmazott forgalmazója, amennyiben lehetősége van rá, kereskedelmileg elfogadható időn belül térítés mentes megjavítja vagy kicseréli azon Termékeket vagy Kiegészítőket, melyek nem felelnek meg jelen Jótállásnak. Ehhez a BINATONE használhat felújított/ megjavított/használt és új Termékeket, Kiegészítőket vagy részeket.

Milyen egyéb korlátozások érvényesek?
BÁRMELY KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT JÓTÁLLÁS KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGOT, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT, JELEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS IDEJÉRE SZÓL, EGYÉBKÉNT A JELEN GARANCIA KERETÉBEN ELVÉGZETT JAVÍTÁSOK VAGY CSERÉK JELENTIK A FOGYASZTÓ EGYEDÜLI JOGORVOSLATÁT, TOVÁBBÁ JELEN JÓTÁLLÁS KIZÁRÓLAGOSNAK TEKINTENDÕ, MELY HELYETTESÍT BÁRMELY KIFEJEZETT, ILLETVE HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT. A MOTOROLA VAGY A BINATONE A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN ELUTASÍT MINDEN FELELŐSSÉGET, BÁRMELY AKÁR SZERZŐDÉSBEN FOGLALT VAGY MÁSBÓL (TÖBBEK KÖZÖTT HANYAGSÁGBÓL) FAKADÓ VÉLETLENSZERÛ, KÖZVETETT, KÖVETKEZETES VAGY KÜLÖNLEGES JELLEGÛ KÁRÉRT, BELEÉRTVE A BEVÉTEL- VAGY PROFITKIESÉST, ÜZLET ELVESZTÉSÉT, ADATVESZTÉST VAGY EGYÉB PÉNZÜGYI VESZTESÉGET, MELY A TERMÉK VAGY KIEGÉSZÍTŐ HASZNÁLATÁVAL VAGY AZ ARRA VALÓ KÉPTELENSÉGGEL KAPCSOLATBAN, VAGY ABBÓL FAKADÓAN MERÜLT FEL.
Egyes törvényi környezetek nem engedélyezik az esetleges vagy következményes károk kizárását, illetve a hallgatólagos jótállás hosszának korlátozását, ezért lehet, hogy a fenti kizárások nem érvényesek Önre. Jelen jótállás meghatározott jogokat biztosít Önnek, ezenkívül a különböző törvénykezésektől függően egyéb jogokkal is felruházhatja Önt.

Érintett termékek A Jótállás időtartama

Fogyasztói termékek: Az első fogyasztó által történt eredeti vásárlás dátumától számított két (2) év.
Fogyasztói kiegészítők: Az első fogyasztó által történt eredeti vásárlás dátumától számított kilencven (90) nap.
Javított vagy cserélt fogyasztói termékek és kiegészítők: A fogyasztónak történő visszaszolgáltatástól számítva az alábbi opciók közül a hosszabb: az eredeti jótállásból fennmaradó idő vagy kilencven (90) nap.

Kizárások

Normál elhasználódás és kopás. A normál elhasználódás és kopás okozta rendszeres karbantartásra és alkatrészek javítására és cseréjére nem vonatkozik a Jótállás.
Helytelen & nem rendeltetésszerű használat. Az alábbi okokból fakadó hibákra és sérülésekre nem vonatkozik a jótállás: (a) helytelen tárolás, helytelen használat vagy rongálás, baleset vagy hanyagság, pl. fizikai sérülés (repedések, karcolások stb.) a termék felületén, amely a helytelen használatból ered, (b) vízzel, rendkívül magas páratartalommal, homokkal, piszokkal vagy hasonlókkal való érintkezés, rendkívül magas hőmérséklet, vagy élelmiszer (c) a Termékek vagy Kiegészítőinek kereskedelmi célra történő használata, vagy a Termék vagy Kiegészítőinek kitétele rendellenes használatnak vagy körülményeknek,
vagy (d) egyéb, nem a MOTOROLA vagy BINATONE hibájából bekövetkező cselekmény. 
A Motorola védjeggyel el nem látott Termékek vagy Kiegészítők használata. A Jótállás nem vonatkozik a Motorola védjeggyel el nem ellátott vagy nem hitelesített Termékek, Kiegészítők vagy egyéb perifériák használata miatt előforduló hibákra vagy károkra.

Engedély nélküli szervizelés vagy módosítás. A Jótállás nem vonatkozik azokra a hibákra vagy károkra, melyek a nem a MOTOROLA, a BINATONE vagy azok felhatalmazott szervizközpontjai által végzett szervizelésből, tesztelésből, igazításból, telepítésből, karbantartásból, változtatásból vagy módosításból fakadnak.

Módosított Termékek. A Jótállás nem vonatkozik azokra a Termékekre és Kiegészítőkre, (a) melyeknek sorozatszámát vagy dátum címkéjét eltávolították, módosították vagy letörölték; (b) sérültek a tömítéseik, vagy felismerhető rajtuk az illetéktelen beavatkozás, (c) nem megfelelő a sorozatszámuk, (d) vagy nem megfelelő vagy nem Motorola márkájú a házuk vagy annak részei. 

Kommunikációs szolgáltatások. A Jótállás nem vonatkozik a Termékek vagy Kiegészítők azon káraira, hibáira és elégtelenségeire, melyek kommunikációs szolgáltatóknál előfizetett, vagy a Termékekkel vagy Kiegészítőkkel használt szolgáltatás miatt következnek be. 

A Jótállási szolgáltatás és egyéb információk igénybevételének módja
Szervizelésért és információkért Európában kérjük, hívja az alábbi telefonszámot:
+491805 938 802 Magyarországon
Email: motorola-mbp@tdm.de

Itt információval szolgálnak arról, hogyan tudja saját költségére és kockázatára a BINATONE egyik felhatalmazott javítóközpontjába küldeni a Termékeket vagy Kiegészítőket.
A szolgáltatás igénybevételéhez be kell küldeni: (a) a Terméket vagy Kiegészítőt;
(b) a Termék vásárlásra vonatkozó igazolást (számla), amelyen szerepel az eladó neve és címe, a vásárlás dátuma és időpontja; (c) amennyiben a csomagolás tartalmazott jótállási jegyet, a kitöltött jótállási jegyet, melyen szerepel a Termék sorozatszáma; (d) a probléma leírását; és legfőképpen (e) az Ön címét és telefonszámát.

Jelen használati feltételek az Ön és a BINATONE között az Ön által vásárolt Termékekkel vagy Kiegészítőkkel kapcsolatban létrejött jótállási megállapodás teljes egészét képezik, és hatálytalanítanak minden korábbi megállapodást vagy nyilatkozatot, beleértve a BINATONE által kiadott bármely írásos kiadványt vagy promóciós anyagot, vagy a BINATONE bármely ügynöke vagy alkalmazottja által tett nyilatkozatot, melyet az említett vásárlással kapcsolatban tehetett.

Kapcsolódó cikkek

KÉRDÉSED VAN? VEDD FEL A KAPCSOLATOT ÜGYFÉLBARÁT TÁMOGATÁSUNKKAL.