motorola-logo

Support For
Moto Surround

ONDERWERP Ik heb hulp nodig bij het koppelen van mijn Moto Surround.

Gerelateerde Producten Moto Surround

met apparaten.

Tip: u kunt Motorola Connect ook gebruiken om uw batterij te controleren, de laatst bekende locatie te bekijken waar u verbinding hebt gemaakt of meer hulp te krijgen.

Koppel met Bluetooth

1. Schakel Bluetooth in op uw apparaat.

2. Schakel uw koptelefoon in. Het lampje van de hoofdtelefoon knippert blauw.

3. Ga op uw apparaat naar het Bluetooth menu om te koppelen en verbinden. Voer 0000 in als daarom wordt gevraagd.

4. Wanneer het apparaat en de hoofdtelefoon verbinding maken, hoort u een toon. Het lampje van de hoofdtelefoon is constant blauw.

Koppel een tweede apparaat

Als u een andere telefoon of tablet gebruikt, kunt u ze tegelijkertijd met beide verbinden.

1. Koppel aan uw eerste apparaat met behulp van de bovenstaande stappen

2. Schakel Bluetooth uit op uw eerste apparaat (uw telefoon, tablet of computer).

3. Zet de hoofdtelefoon uit. Schakel ze vervolgens weer in.

4. Koppel aan uw tweede apparaat met behulp van de bovenstaande stappen

5. Schakel op uw eerste apparaat Bluetooth weer in om tegelijkertijd verbinding te maken. U hoort een toon wanneer het eerste apparaat verbinding maakt.

Tip: om te schakelen en audio af te spelen vanaf het tweede aangesloten apparaat, pauzeert u het huidige muziekapparaat en drukt u vervolgens op play op het tweede apparaat.

GERELATEERDE ARTIKELEN

HEEFT U VRAGEN? CONTACTEER ONZE VRIENDELIJKE SUPPORT.