motorola-logo

Welkom bij
Motorola Support

Heeft u vragen over
uw product? We hebben de antwoorden
en middelen om u te helpen.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Vanaf 10 januari 2017

Alle producten, diensten en ondersteuning op deze site worden aangeboden door en via Binatone Electronics International Ltd. De getoonde producten zijn eigendom van Binatone Electronics International Ltd (BEIL), een officiële licentienemer van Motorola. Alle rechten voorbehouden. Motorola en het gestileerde M-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Motorola Trademark Holdings, LLC.

Als gebruiker van deze Site ('u / uw' genoemd) erkent u dat elk gebruik van deze Site onderhevig is aan onze Gebruiksvoorwaarden hieronder.

We wijzigen af en toe onze Gebruiksvoorwaarden en zullen die wijzigingen op deze pagina plaatsen. Dit document vervangt alle eerdere verklaringen en overeenkomsten tussen u en BEIL met betrekking tot het gebruik van de Site.

1. Algemeen

1.1 We behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden van kracht wanneer ze op de Site worden geplaatst en het is uw verantwoordelijkheid om de Gebruiksvoorwaarden te lezen bij elke gelegenheid dat u de Site gebruikt. Als u de Site blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met de nieuwste Gebruiksvoorwaarden.

1.2 De informatie op deze Site vormt geen bindend aanbod om producten te verkopen die op de Site worden beschreven of om dergelijke producten beschikbaar te stellen in uw land.

2. Algemene voorwaarden voor ondersteuning

2.1 Raadpleeg de veelgestelde vragen en startgidsen voor informatie over het gebruik van alle producten die op de site worden vermeld. Alle verzoeken die u op de Site plaatst, zijn onderworpen aan acceptatie in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

2.2 We sturen u een e-mail met een bevestiging van het Product waarover u informatie of ondersteuning hebt gevraagd. Houd er rekening mee dat deze e-mail geen orderbevestiging of orderacceptatie van Binatone is.

2.3 Het contract tussen ons ('Contract') komt pas tot stand als wij uw aanvraag versturen.

2.4 Het contract heeft alleen betrekking op de specifieke informatieverzoeken en maakt geen deel uit van de garantie van het product.

3. Reactietijd Algemene voorwaarden

3.1 Geschatte tijdschema's worden gespecificeerd in Respons op informatie en ook wanneer u uw verzoek verzendt. Uw verzoek zal naar best vermogen worden ingewilligd tegen de reactiedatum die is uiteengezet in de Bevestiging of, als er geen datum is opgegeven, binnen dertig dagen na het verzoek.

3.2 We doen er alles aan om Reacties binnen de geschatte tijdschaal te leveren, maar vertragingen zijn soms onvermijdelijk vanwege onvoorziene factoren. Behoudens clausule 13, is Binatone niet aansprakelijk voor enige vertraging of verzuim om de binnen de geschatte tijdschalen te leveren.

3.3 We zullen de reactie leveren op het e-mailadres dat u ons hebt verstrekt.

4. Intellectueel eigendom

4.1 U erkent en gaat ermee akkoord dat alle auteursrechten, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten op alle materialen en / of inhoud die beschikbaar worden gesteld als onderdeel van uw gebruik van de Site, te allen tijde aan ons moeten worden overgedragen. Het is u toegestaan dit materiaal alleen te gebruiken zoals uitdrukkelijk door ons geautoriseerd.

4.2 U erkent en gaat ermee akkoord dat het materiaal en de inhoud op de Site alleen beschikbaar is voor uw persoonlijk niet-commercieel gebruik en dat u alleen dergelijk materiaal en inhoud mag downloaden met het doel deze Site te gebruiken. U erkent verder dat elk ander gebruik van het materiaal en de inhoud van deze Site ten strengste verboden is en u gaat ermee akkoord (niet ermee in te stemmen derden niet te helpen of te faciliteren) te kopiëren, reproduceren, verzenden, publiceren, tonen, distribueren, commercieel uitbuiten. of maak afgeleide werken van dergelijk materiaal en inhoud.

5. Aansprakelijkheid

We doen ons best om de juistheid van alle informatie op de Site te verifiëren, maar we geven geen garantie of verklaring met betrekking tot de inhoud of beschikbaarheid van de Site of dat deze tijdig of foutloos zal zijn, dat gebreken zullen worden hersteld, of dat de Site is vrij van virussen of bugs en BEIL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of schade door actie ondernomen of genomen op basis van materiaal of informatie op de Site.

6. Privacybeleid

Motorolastore.support en bijbehorende domeinen vertegenwoordigen de producten en informatie van Binatone Electronics International Ltd. en worden beheerd door BEIL.

De gebruiksvoorwaarden van de site zijn van toepassing op en erkent de verzameling van persoonlijk identificeerbare informatie ('persoonlijke informatie') die van u is verzameld, zoals naam, fysiek adres, e-mailadres en telefoonnummer. Een tweede classificatie van openbare gegevens ('Niet-persoonlijke informatie') wordt ook gegenereerd door de Site bij het aanpassen van de gebruikerservaring. Het privacybeleid bevindt zich op motorolastore.support/privacy en alle aspecten van de site worden door dat beleid beperkt. In het geval van onenigheid met dit Privacybeleid is dat beleid van kracht.

7. Contactinformatie voor BEIL

Contactmomentnummers en e-mailadressen worden op de website van motorolastore.support gepubliceerd en deze informatie blijft te allen tijde juist. Algemene vragen of meldingen kunnen worden gestuurd naar support@motorolastore.com en een vertegenwoordiger zal contact opnemen. U moet er zeker van zijn om een duidelijke onderwerpregel, een geldig telefoonnummer en andere relevante informatie op te nemen om een snellere reactie te garanderen.

Het is belangrijk om te weten dat e-mails nooit naar u worden verzonden met het verzoek om persoonlijke informatie via e-mail te verstrekken. Het mechanisme voor verzameling en updates zal altijd de Service (formulieren op de Website, prompts) of telefoongesprek zijn nadat de identiteit is geverifieerd.

 

8. Cookies

Raadpleeg motorolastore.support/cookies voor meer informatie over ons cookiebeleid.

9. Gebruik van persoonlijke informatie

9.1 BEIL gebruikt uw persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden met toestemming afgeleid:

9.1.1 om u een gemakkelijke, gepersonaliseerde ervaring op de Website en Service te bieden;

9.1.2 om diensten en producten aan te bieden die u hebt aangevraagd en u als zodanig op de hoogte te stellen;

9.1.3 om personeel, verkopers en aannemers in staat te stellen om u dergelijke diensten en producten te ondersteunen en te ondersteunen;

9.1.4 om statistische informatie en demografische gegevens over onze Service te genereren;

9.1.5 om verbeteringen aan te brengen in interface, prestaties en servicekwaliteit voor de Service.

9.2 BEIL gebruikt uw persoonlijke gegevens alleen met uitdrukkelijke toestemming van u:

9.2.1 om producten, updates, speciale aanbiedingen en diensten aan u op de markt te brengen waarvan wij geloven dat deze van belang kunnen zijn;

9.2.2 om promoties en speciale activiteiten uit te voeren die de service-ervaring verbeteren.

In geen geval zal BEIL uw persoonlijke informatie bekendmaken of delen met een derde partij, tenzij u uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

BEIL kan uw persoonlijke gegevens ook gebruiken en bekendmaken wanneer u bent betrokken geweest bij schendingen van onze algemene voorwaarden. In deze gevallen kan het wetshandhavingspersoneel betrokken zijn om onwettige toegang tot uw persoonlijke gegevens te detecteren en te voorkomen, of om activiteiten te onderzoeken die de integriteit van de service en ons netwerk bedreigen.

BEIL kan uw persoonlijke gegevens gebruiken zoals vereist door rechtbanken of administratieve instanties in verband met een verkoop, fusie of reorganisatie van het bedrijf. Deze partijen zijn gebonden aan strikte contractuele bepalingen met onze Service en hebben alleen toegang tot Persoonlijke Informatie die nodig is om hun functie uit te voeren en mogen deze niet voor andere doeleinden gebruiken. Zij zullen de persoonlijke informatie verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid.

9.3 Als u cookies wilt voorkomen of uitschakelen

U kunt er altijd voor kiezen om de Website niet te gebruiken als cookies niet wenselijk zijn en daardoor de Service niet mogen gebruiken. Er zijn echter verschillende manieren om cookiefunctionaliteit uit te schakelen, hoewel de site mogelijk niet alle functies zonder hen biedt:

Stel de internetbrowser in om aan te geven wanneer een cookie wordt ontvangen of om cookies helemaal uit te schakelen. Controleer de Help-menu's van uw browser;

Verwijder de cookies uit de browsercache en tijdelijke internetbestanden nadat u de website hebt verlaten;

Privé browsen inschakelen door 'Incognito' in Chrome in te schakelen, 'Privé browsen' in Firefox / Safari of 'In privé' in Internet Explorer.

9.4 Als u cookies wilt gebruiken maar niet wilt profiteren van gerichte advertenties

Als u externe adverteerders wilt laten weten dat u niet wilt deelnemen aan hun programma's met behulp van cookies, is het raadzaam om naar http://www.networkadvertising.org/choices/ te gaan en de gedetailleerde instructies daar te volgen.

Om u af te melden voor Google Analytics gaat u naar https://tools.google.com/dlpage/gaoptout en installeert u de invoegtoepassing voor de browser.

10. Interacties van derden op de website

De website (s) van BEIL kunnen derden toestaan producten en diensten rechtstreeks aan BEIL-klanten te leveren. Zulke relaties worden vaak aangeduid met een bedrijfslogo 'Provided By' of 'Powered By' of een andere, op soortgelijke wijze geformuleerde aanduiding. Bij het verwerken of uitvoeren van de benoemde functie zal die partij uw informatie verzamelen en persoonlijke informatie delen met BEIL. U kunt de privacypraktijken van de derde partij bekijken door op de koppeling onderaan de pagina te klikken of door op het logo 'Geleverd door bedrijf' te klikken. Dit logo brengt u naar hun website.

Software die wordt gedownload of geïnstalleerd vanaf de BEIL-website kan worden geleverd door een externe ontwikkelaar / licentie waarvoor persoonlijke gegevens vereist zijn om zich te registreren. Als het product wordt geleverd door een derde partij, wordt een link naar de website van de organisatie gegeven waar het privacybeleid en de servicevoorwaarden kunnen worden onderzocht. Het activeren van de link of het downloaden van de software verleent BEIL toestemming om de vereiste persoonlijke informatie te delen met de externe website en aanvaardt dat BEIL niet verantwoordelijk is voor het gedrag, het gegevensbeleid of de beveiliging van de derde partij. Alle aanbiedingen, koppelingen, promoties en diensten die reclame maken voor een derde partij zijn afzonderlijk en onderscheiden van BEIL Website (s) en zijn uitgesloten van ons beleid ter bescherming van de consument.

Partners, promoties en andere inhoud van derden worden gevalideerd aan de hand van normen en voorwaarden, maar het is altijd mogelijk dat er iets misgaat door middel van checks and balances. Als blijkt dat een partner of inhoud frauduleus is of een twijfelachtig gedrag heeft, verwijderen we hun advertenties, producten of services van de website. Rapporteer alle oplichting of misbruiken naar support@motorolastore.com

11. Beveiliging van persoonlijke informatie

BEIL heeft een breed scala aan technologie- en beveiligingsfuncties geïnvesteerd en ingezet om redelijke inspanningen te leveren om de privacy van informatie op zijn netwerk te waarborgen. Operationele richtlijnen zorgen ervoor dat privacy op elk niveau van onze organisatie wordt gewaarborgd.

Vermijding van een inbreuk op de beveiliging of een compromis van uw persoonlijke informatie moet onmiddellijk worden gemeld aan de klantenservice om schade en risico's tot een minimum te beperken. De agent zal helpen bij het beveiligen van het account en het onderzoeken van de omvang van de schending. Het consumentenbeschermingsrecht beschermt elk slachtoffer van fraude tegen kosten of straffen als de activiteit snel wordt gemeld en de verkoper of dienstverlener de volledige medewerking verleent om het te onderzoeken.

Een inbreuk die niet binnen 24 uur na detectie wordt gemeld, kan het risico voor het platform en andere derden vergroten. Dit is een overtreding van de Algemene voorwaarden en dit zal leiden tot onmiddellijke opschorting van het 'account' en kan leiden tot gerechtelijke stappen van BEIL of van externe partners als het gedrag onverantwoordelijk wordt bevonden.

12. Beveiliging van digitale uitzendingen

Belangrijke communicatie met het datacenter wordt versleuteld tijdens het transport met behulp van Secure Sockets Layer (SSL) met Transport Layer Security (TLS) om afluisteren door derden naar de Service te beperken. Dit mechanisme beschermt de overdracht van persoonlijke informatie terwijl deze naar onze infrastructuur reist, waar deze door onze beveiliging wordt beschermd. De browser geeft een slotpictogram weer om het gebruik van SSL te valideren op beveiligde delen van de site waar formulieren gegevens verzamelen, betalingen worden verwerkt en persoonlijke informatie wordt verwerkt of bijgewerkt.

BEIL maakt gebruik van standaard browser-encryptie met een bit-sterkte van 128-bit of 256-bit om communicatie te beveiligen.

Persoonlijke informatie die u vrijwillig invoert en verzendt via openbaar toegankelijke forums (zoals chatrooms, blogs, instant messaging) kan door iedereen met toegang tot dergelijke forums worden bekeken en gebruikt. BEIL aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor iets dat door de Service wordt gedeeld met een van deze media.

13. Persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie over u is beschikbaar op uw verzoek en kan op uw verzoek worden gewijzigd. Alle noodzakelijke stappen moeten worden genomen om uw identiteit te valideren voordat aan het verzoek is voldaan. Persoonlijke informatie zal worden opgevraagd en worden vergeleken met de records die de Service heeft geregistreerd tot tevredenheid van de BEIL-vertegenwoordiger. Accounts die in het verleden zijn gecompromitteerd, kunnen meerdere validatietests vereisen om aan de vereiste te voldoen. Dit is voor uw bescherming en samenwerking wordt verwacht.

U bent er verantwoordelijk voor dat de informatie die de Service voor u heeft geregistreerd, altijd juist is.

14. Websites en diensten van derden

Onze Service kan links bevatten naar andere websites en services die niet door BEIL worden onderhouden. Daarnaast kunnen andere Website (s) en services ook verwijzen naar of verwijzen naar BEIL. We raden u aan op te letten wanneer u onze service verlaat, of op internet surft en om er rekening mee te houden dat de privacyverklaringen anders zijn. Wij onderschrijven, screenen of goedkeuren niet en zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of de inhoud van dergelijke andere websites en diensten. BEIL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor derden die informatie hebben ontvangen zoals toegestaan door dit Privacybeleid of die informatie hebben verzameld zoals toegestaan door dit Privacybeleid (zoals adverteerders die cookies van derden gebruiken).

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie die wordt verzameld via websites of diensten van derden. Verzoeken om van de lijst te halen of te verwijderen moeten worden gericht aan de verantwoordelijke partij. Partnerorganisaties zijn actief betrokken bij de levering van de Service en het gepubliceerde Privacybeleid voor deze leveranciers kan verschillende richtlijnen volgen.

15. Contractbepalingen

15.1 Deze Overeenkomst zal worden geïnterpreteerd en worden beheerst door de wetten van de Speciale Administratieve Regio Hong Kong van de Volksrepubliek China. Elke controverse of claim die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst, of de schending daarvan, zal worden bepaald door arbitrage, beheerd door een enkele arbiter, aangewezen door het Internationaal Centrum voor Geschillenbeslechting in overeenstemming met zijn Internationale Arbitrageregels. De locatie van een dergelijke arbitrage is Hong Kong.

15.2 Om meerwaarde te bieden aan onze klanten, kunnen wij naar eigen goeddunken links naar andere Sites aan u verstrekken. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van dergelijke externe Sites, de inhoud van die Sites of voor enig gebruik dat u ervan maakt.

15.3 U mag uw rechten of verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden niet overdragen, uitbesteden of overdragen aan een derde partij, tenzij dit vooraf schriftelijk door BEIL is overeengekomen. We kunnen het voordeel van het geheel of een deel van onze rechten of verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden overdragen, toewijzen of uitbesteden aan een derde partij.

15.4 Indien enig deel van deze gebruiksvoorwaarden door een bevoegde autoriteit als geheel ongeldig of niet-afdwingbaar wordt gehouden, blijft de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere clausules van deze gebruiksvoorwaarden ongewijzigd.

15.6 Geen vertraging of verzuim door BEIL om enige bevoegdheden, rechten of rechtsmiddelen uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen, zal als een verklaring van afstand gelden, noch zal enige enkele of gedeeltelijke uitoefening van dergelijke bevoegdheden, rechten of rechtsmiddelen elke andere of verdere uitoefening van deze rechten uitsluiten . Elke afstandsverklaring moet schriftelijk zijn en worden ondertekend door een gemachtigde vertegenwoordiger van BEIL.

15.7 Wanneer u de Site gebruikt, stemt u ermee in dat de communicatie met ons hoofdzakelijk elektronisch zal zijn. We nemen per e-mail contact met u op of verstrekken u informatie door mededelingen op de site te plaatsen. Voor contractuele doeleinden stemt u in met dit elektronische communicatiemiddel en erkent u dat alle kennisgevingen, informatie en andere communicatie die wij u elektronisch verstrekken, voldoen aan de wettelijke eis dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn. Deze voorwaarde heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

15.8 Alle kennisgevingen die u aan ons hebt verstrekt, moeten worden gestuurd naar support@binatonestore.com of Binatone Electronics International Ltd., Floor 23A, 9 Des Voeux Road West, Sheung Wan, Hong Kong. Kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen en wordt onmiddellijk correct behandeld wanneer deze op onze Site wordt geplaatst, vierentwintig (24) uur nadat een e-mail is verzonden, of tien dagen na de datum van verzending van een brief.

16. Wijzigingen in beleid

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken op elk gewenst moment delen van dit beleid te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen.

U bent verantwoordelijk voor het controleren van het nieuwe beleid en het begrijpen van de wijzigingen. Het wordt aanbevolen om regelmatig naar de website te gaan om het privacybeleid te bekijken of om op te volgen wanneer de e-mails van de melding verschijnen.

17. Vragen en feedback

Als u opheldering wenst over iets in dit beleid of als u feedback heeft die u wilt delen, stuur ons dan een gedetailleerd bericht naar support@binatonestore.com

Verwacht een reactie op e-mail binnen 24 uur.

18. Impliciete toestemming

Door Motorolastore.support te gebruiken, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van informatie zoals gespecificeerd in dit beleid. Mocht u op de een of andere manier op de hoogte zijn van een reden waarom het Privacybeleid niet op u van toepassing zou moeten zijn OF als u weet dat het wettelijk verboden is om van deze service gebruik te maken, moet u de service onmiddellijk stoppen.