motorola-logo

Support For
Motorola LUX85CONNECT

TEMAT Brak obrazu

Powiązane produkty Motorola LUX85CONNECT

• Zresetuj jednostki, odłączając je od źródła zasilania elektrycznego i za pomocą igły naciśnij przycisk resetowania, aż usłyszysz charakterystyczny sygnał dźwiękowy lub monitor się wyłączy. Odczekaj około 15 minut, zanim ponownie podłączyć urządzenia, aby zsynchronizować kamerę i jednostkę rodzica.

• Czy urządzenie jest włączone? Naciśnij i przytrzymaj wyłącznik na monitorze, aby włączyć urządzenie.

• Czy wybrana jest właściwa kamera? W razie potrzeby zmień numer kamery.

• Czy ekran jest włączony? Naciśnij przycisk WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA obrazu wideo , aby włączyć obraz.

• Jeżeli urządzenie jest zasilane tylko akumulatorem, wyświetlacz gaśnie po 5 minutach lub 30 minutach lub 60 minutach w celu oszczędzania energii (w zależności od ustawienia włączenia obrazu wideo). Urządzenie jest wciąż aktywne i wydaje sygnały dźwiękowe. Możesz ponownie aktywować ekran, wciskając dowolny przycisk.

POWIĄZANE ARTYKUŁY

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM PRZYJAZNYM WSPARCIEM.