motorola-logo

Witamy w dziale
pomocy technicznej Motorola

Masz pytania dotyczące
wojego produktu? Sprawdź nasze odpowiedzi i zasoby,
które mogą Ci pomóc.

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Obowiązują od: 10 stycznia 2017 

Wszystkie produkty, usługi i wsparcie na tej stronie są oferowane przez Binatone Electronics International Ltd. Przedstawiane produkty są własnością firmy Binatone Electronics International Ltd (BEIL), będącego oficjalnym licencjobiorcom firmy Motorola. Wszelkie prawa zastrzeżone. Motorola i stylizowane logo M są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Motorola Trademark Holdings, LLC.

Jako użytkownik, (zwany dalej jako: „Ty”, „Ciebie”, „Twój) potwierdzasz, że korzystając z naszej strony w jakikolwiek sposób, podlegasz naszym Warunkom użytkownika, które zostąły przedstawione poniżej.

Od czasu do czasu możemy modyfikować nasze Warunki użytkowania, a stosowne zmiany zawsze publikujemy na tej stronie. Niniejszy dokument zastępuje wszystkie wcześniejsze oświadczenia i porozumienia dotyczące korzystania ze strony internetowej, jakie zostały zawarte między użytkownikiem a BEIL dotyczące korzystania ze strony internetowej.

1. Postanowienia ogólne

1.1 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Wszelkie wprowadzane zmiany wejdą w życie po opublikowaniu ich na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jako użytkownika jest zapoznać się z Warunkami za każdym razem, gdy korzystasz ze strony internetowej. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę na najnowszą wersję Warunków użytkowania.

1.2 Informacje przedstawione na tej stronie internetowej nie stanowią wiążącej oferty sprzedaży produktów opisanych na stronie internetowej ani udostępniania takich produktów w Twoim kraju.

Warunki korzystania z pomocy technicznej

2.1 Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami i przewodnikiem szybkiego rozpoczęcia, aby uzyskać informacje na temat tego, jak najlepiej korzystać ze wszystkich produktów przedstawionych na naszej stronie internetowej. Wszelkie żądania przesyłane przez Ciebie za pomocą naszej strony internetowej, podlegają akceptacji zgodnie z niniejszymi Warunkami.

2.2 Wyślemy Ci potwierdzającą wiadomość e-mail wraz z produktem, na temat którego chcesz uzyskać więcej informacji lub w przypadku którego potrzebujesz wsparcia. Pamiętaj, że ten e-mail nie jest potwierdzeniem zamówienia ani akceptacją zamówienia od firmy Binatone.

2.3 Umowa między Tobą a nami (zwana dalej jako: „Umowa’) zostanie utworzona dopiero wtedy, gdy wyślemy Twoje zgłoszenie.

2.4 Umowa będzie dotyczyć wyłącznie konkretnych wniosków o informacje i nie będzie częścią gwarancji dotyczącej produktu.

3. Czas reakcji na Warunki użytkowania

3.1 Szacunkowe ramy czasowe zawsze są przedstawiane w odpowiedzi na , a także wtedy, gdy przesyłasz do nas swój wniosek. Dołożymy wszelkich starań, aby przetworzyć Twoje żądanie przed terminem odpowiedzi określonym w Potwierdzeniu lub, nie uda nam się dostosować do tego terminu, w ciągu trzydziestu dni od złożenia wniosku.

3.2 Dokładamy wszelkich starań, aby przesyłać Ci odpowiedzi w wyznaczonym terminie, jednak czasami nie możemy uniknąć opóźnień z powodu nieprzewidzianych czynników. Z zastrzeżeniem klauzuli 13, firma Binatone ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienia lub brak odpowiedzi w określonym terminie.

3.3 Odpowiedzi przesyłamy na podany przez Ciebie adres e-mail.

4. Własność intelektualna

4.1 Jako użytkownik, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i wszelkie inne prawa własności intelektualnej do wszelkich materiałów i/lub treści udostępnionych w ramach korzystania przez Ciebie z naszej stroną internetową pozostają przez cały czas naszą własnością. Możesz korzystać z nich wyłącznie w sposób wyraźnie do tego przeznaczony.

4.2 Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że materiały i treści przedstawione na naszej stornie internetowej są udostępniane wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku i że można pobierać je wyłącznie celu korzystania z naszej strony internetowej. Przyjmujesz również do wiadomości, że wszelkie inne sposoby korzystania z materiałów i treści zawartych na naszej stronie internetowej jest surowo zabronione. Zgadzasz się nie kopiować, powielać, przesyłać, publikować, wyświetlać, rozpowszechniać i komercyjnie wykorzystywać lub tworzyć podobnych materiałów lub treści.

5. Odpowiedzialność

Dokładamy wszelkich uzasadnionych starań, aby zweryfikować dokładność wszelkich informacji zamieszczonych na naszej stornie, ale nie składamy oświadczeń ani nie udzielamy gwarancji co do jej zawartości lub dostępności, ani że dostęp do niej będzie zawsze możliwy, a usterki zostaną naprawione na czas lub że strona zawsze będzie od wirusów lub błędów. Pamiętaj, że BEIL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z działań podjętych w oparciu o materiały lub informacje zawarte na stronie internetowej.

6. Polityka prywatności

Motorolastore.support i powiązane domeny reprezentują produkty oraz informacje Binatone Electronics International Ltd. i są obsługiwane przez BEIL.

Warunki korzystania ze strony internetowej uznają gromadzenie danych osobowych („dane osobowe”), takich jak imię i nazwisko, adres fizyczny, adres e-mail i numer telefonu. Strona internetowa może również gromadzić inne dane („dane nieosobowe”) w celu dostosowania wygody użytkownika. Polityka prywatności znajduje się na stronie motorolastore.support/privacy, a wszystkie aspekty strony internetowej dotyczące prywatności są regulowane właśnie przed nią. W przypadku braku zgodności z niniejszym dokumentem zastosowanie ma polityka prywatności.

7. Dane kontaktowe BEIL

Numery telefonów kontaktowych i adresy e-mail znajdująs ię na stronie internetowej pod adresem motorolastore.support. Dokłądamy wszelkich stara, aby zawsze były dostępne. Wszelkie zapytania lub powiadomienia można przesyłać na adres support@motorolastore.com, aby nasz przedstawiciel mógł skontaktować się z Tobą. W zakresie Twoich obowiązków leży upewnienie się, że korzystasz z aktywnej linii telefonicznej, masz ważny numer telefonu i jesteś w stanie przekazać nam wszelkie istotne informacje na przynajmniej minimalnym poziomie, aby zapewnić szybszą odpowiedź.

Pamiętaj, że nigdy nie wysyłamy do Ciebie wiadomości e-mail z prośbą o podanie danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail. Tego typu dane gromadzimy lub udostępniamy zawsze za pomocą naszych Usług (formularzy na stronie internetowej, podpowiedzi) lub rozmowy telefonicznej po zweryfikowaniu Twojej tożsamości.

8. Pliki cookie

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat naszych zasad dotyczących plików cookie, sprawdź stronę: motorolastore.support/cookies.

9. Wykorzystanie danych osobowych

9.1 BEIL wykorzystuje dane osobowe użytkownika po uzyskaniu jego zgody w następujących celach;

9.1.1 W celu zapewniania komfortowego i spersonalizowanego doświadczenia związanego z korzystaniem z naszej strony internetowej i usług;

9.1.2 W celu świadczenia zamówionych usługi i udostępniania produktów oraz powiadamiania o nich użytkownika;

9.1.3. W celu umożliwiania pracownikom, sprzedawcom i kontrahentom świadczenia i odbierania pomocy w zakresie naszych usług i produktów;

9.1.4 W celu generowania danych statystycznych i geograficznych dotyczących naszych usług;

9.1.5 W celu poprawy interfejsu, wydajności i jakości usług.

9.2 BEIL wykorzystuje Twoje gromadzone dane osobowe wyłącznie po uzyskaniu Twojej wyraźnej zgody:

9.2.1 W celu przedstawiania Ci i wprowadzania na rynek produktów, aktualizacji, ofert specjalnych i usług, które naszym zdaniem mogą być interesujące;

9.2.2 W celu realizacji działań promocyjnych i innych działań specjalnych, które zwiększają komfort korzystania z naszej strony.

BEIL w żadnym wypadku nie ujawnia ani nie udostępnia Twoich danych osobowych żadnej stronie trzeciej, chyba że wyrazisz na to zgodę.

BEIL, o jakich mowa również w naszym naruszeniu warunków Użytkownika. Takie przypadki mogą zostać wykorzystane do wykrycia i uniemożliwienia Ci dostępu do usługi i naszej sieci.

W przypadku fuzji lub reorganizacji działalności strony zobowiązane są do ścisłego dostosowania się z wykorzystaniem Polityki prywatności.

9.3 Jeżeli chcesz wyłączyć lub odmówić tworzenia plików cookie:

Zawsze możesz zdecydować się nie korzystać z naszej strony internetowej, jeżeli nie chcesz zaakceptować pliki cookie. Istnieje jednak kilka sposobów na wyłączenie obsługi plików cookie, jednak w takim przypadku nasza strona może nie oferować Ci wszystkich swoich dostępnych funkcji:

W ustawieniach przeglądarki internetowej zaznacz, aby przeglądarka wyświetlała monit o tworzeniu pliku cookie lub całkowicie wyłączyć opcję korzystania z plików cookie. Sprawdź menu Pomocy w przeglądarce;

Usuń pliki cookie z pamięci podręcznej przeglądarki i plików tymczasowych, gdy tylko opuścisz stronę interetową;

Włącz opcję przeglądania w trybie prywatnym, czyli tak zwaną opcję „Incognito” w przeglądarce Chrome, „Przeglądanie prywatne” w przeglądarce Firefox/Safari lub opcję „Prywatnie” w przeglądarce Internet Explorer.

9.4 Jeżeli chcesz korzystać z plików cookie, ale zrezygnować z targetowania reklam:

Jeżeli chcesz powiadomić niezależnych reklamodawców, że nie chcesz uczestniczyć w ich programach wykorzystujących plików cookie, zalecamy Ci wejść na stronę http://www.networkadvertising.org/choices/ i postępować zgodnie z zamieszczonymi na niej szczegółowymi instrukcjami.

Aby zrezygnować z Google Analytics, wejdź na stronę: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i zainstaluj dodatek do przeglądarki.

10. Interakcje stron trzecich w obrębie strony internetowej

Strona internetowa firmy BEIL może umożliwiać stronom trzecim dostarczanie produktów i usług bezpośrednio do klientów BEIL. Tego typu relacje są często oznaczone za pomocą logo firmy z adnotacją „Dostarczone przez”, „Obsługiwane przez” lub w inny podobny sposób. Podczas przetwarzania lub wykonywania określonej funkcji strona będzie zbierać dane i udostępniać dane osobowe BEIL. Możesz zapoznać się z praktykami dotyczącymi prywatności stron trzecich, klikając link na dole strony lub logo za napisem „Dostarczone przez firmę”, które przeniesie Cię na stronę internetową firmy.

Oprogramowanie, które zostało pobrane lub zainstalowane ze strony internetowej BEIL może zostać dostarczone przez niezależnego programistę, a czasami jego licencja wymaga rejestracji danych osobowych. Jeżeli produkt jest dostarczany przez stronę trzecią, link zostanie udostępniony na stronie internetowej organizacji, na której też możesz zapoznać się z Polityką prywatności i Warunkami korzystania z usługi. Aktywacja linku lub pobranie oprogramowania jest jednoznaczne z przyznaniem BEIL zgody na udostępnianie wymaganych danych osobowych na stronie internetowej strony trzeciej i akceptacją faktu, że BEIL nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie, politykę wykorzystywania danych ani bezpieczeństwa strony trzeciej. Wszelkie oferty, linki, promocje i usługi promujące strony trzecie są odrębne i nie podlegają stronie lub stronom internetowym BEIL, a także zasadom, które chronią naszych konsumentów.

Partnerzy, promocje i pozostałe treści stron trzecich są sprawdzane pod kątem zgodności z normami i warunkami, jednak zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że coś może wymknąć się spod kontroli. Jeśli jakakolwiek treść zostanie wykryta jako oszukańcza lub zawierająca wątpliwe zachowania, usuniemy konkretne reklamy, produkty lub usługi z naszej strony internetowej. Wszelkie oszustwa lub nadużycia należy zgłaszać na adres support@motorolastore.com 

11. Bezpieczeństwo danych osobowych

BEIL wykorzystuje i wdraża szeroką gamę technologii i zabezpieczeń, aby zawsze podejmować uzasadnione działania w celu zapewnienia poufności danych swojej sieci. Wytyczne operacyjne mają na celu ochronę prywatności na każdym poziomie naszej organizacji.

Jeżeli podejrzewasz jakiekolwiek naruszenie bezpieczeństwa lub danych, natychmiast zgłoś to Obsłudze Klienta w celu zminimalizowania możliwych szkód i ryzyka. Nasz agent pomoże Ci w zabezpieczeniu konta i zbadaniu zakresu naruszenia. Ustawa o ochronie konsumenta zabezpiecza każdą ofiarę oszustwa przed opłatami lub karami, jeżeli tylko zaistniała sytuacja zostanie szybko zgłoszona i zostanie nawiązana pełna współpraca wraz ze sprzedawcą lub usługodawcą w celu przeprowadzenia dochodzenia.

Naruszenie, które nie zostanie zgłoszone w ciągu 24 godzin od wykrycia, może zwiększyć ryzyko dotyczące naszej strony internetowej i stron trzecich. Wiąże się to także z naruszeniem Warunków użytkowania strony internetowej, powoduje natychmiastowe zawieszenie „konta” i może prowadzić do podjęcia kroków prawnych przez BEIL lub partnerów zewnętrznych, jeżeli użytkownik wykaże się brakiem odpowiedzialności w swoim postępowaniu.

12. Bezpieczeństwo transmisji cyfrowych

Kluczowa komunikacja z wykorzystaniem centrum danych jest zawsze szyfrowana za pomocą protokołu SSL (Secure Sockets Layer) z TLS (Transport Layer Security) w celu ograniczenia dostępu do nich stron trzecich. Mechanizm ten ma chronić przesyłanie danych osobowych podczas ich transmisji do naszej infrastruktury, gdzie są one przez nas jak najlepiej chronione. Przeglądarka wyświetli ikonę kłódki, aby potwierdzić wykorzystanie protokołu SSL w bezpiecznych częściach strony internetowej, w obrębie których formularze zbierają dane lub przetwarzane są płatności, a dane osobowe są obsługiwane lub aktualizowane.

BEIL używa standardowego szyfrowania przeglądarki o mocy 128-bitowej lub 256-bitowej w celu zabezpieczenia komunikacji.

Dane osobowe, które użytkownik dobrowolnie przekazuje za pośrednictwem publicznie dostępnych środków komunikacji (tj. czatów, blogów, komunikatorów internetowych) mogą być przeglądane i używane przez każdą osobę, która ma dostęp do tego typu środków. BEIL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści udostępnione w ramach usług za pośrednictwem którejkolwiek z tego typu platform.

13. Dane osobiste

Dane osobowe są dostępne na żądanie i mogą zostać zmienione na żądanie. Przed wypełnieniem wniosku należy podjąć wszystkie niezbędne kroki w celu potwierdzenia tożsamości. Nowe dane osobowe zostaną porównane z tymi, które znajdują się w archiwum BEIL, aby upewnić się, że spełniają kryteria przedstawiciela BEIL. Konta, które zostały naruszone w przeszłości, mogą wymagać wielu testów weryfikacji, aby spełnić stosowne wymagani. Robimy to w celu ochrony Twoich danych i współpracy z Tobą.
Jako użytkownik odpowiadasz za to, aby przekazywane przez Ciebie dane były cały czas dokładne.

14. Strony internetowe i usługi stron trzecich

Nasza usługa może zawierać linki do innych stron internetowych i usług nieobsługiwanych przez BEIL. Co więcej, inne trony internetowe i usługi mogą również zawierać linki do BEIL lub zawierać odnośniki do nich. Pamiętaj, że oświadczenia o ochronie prywatności mogą różnić się w zależności od strony internetowej. Nie popieramy ani nie zatwierdzamy i nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności lub zawartość tego typu stron internetowych i usług. BEIL nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za osoby trzecie, które otrzymały dane, na które zezwala niniejsza Polityka prywatności lub które zgromadziły dane zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności (np. reklamodawcy używający plików cookie stron trzecich).

Nie ponosimy odpowiedzialności za dane osobowe gromadzone z jakiejkolwiek strony internetowej lub usługi strony trzeciej. Wnioski o usunięcie z wykazu lub całkowite usunięcie danych należy kierować do odpowiedzialnej strony trzeciej. Pamiętaj, że organizacje partnerskie aktywnie angażują się w świadczenie usług, a zamieszczona Polityka prywatności dostawców usług może obejmować różne wytyczne.

15. Warunki umowy

15.1 Niniejsza umowa jest interpretowana i kontrolowana przez ustawodawstwo Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu Chińskiej Republiki Ludowej. Wszelkie kontrowersje lub roszczenia wynikające lub związane z niniejszą umową lub jej naruszeniem zostaną określone na drodze arbitrażu administrowanego przez jednego arbitra wyznaczonego przez Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów zgodnie z jego Międzynarodowymi Zasadami Arbitrażu. Miejscem arbitrażu w takiej sytuacji będzie Hongkong.

15.2 Aby zapewnić jak najlepszą wartość naszym klientom, możemy udostępniać linki do innych stron internetowych według naszego własnego uznania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie ponosimy odpowiedzialności za dostępność takich stron zewnętrznych, ich treści ani jakikolwiek sposób korzystania z nich.

15.3 Użytkownik nie może delegować, przekazywać podwykonawcom ani w jaki inny sposób udostępniać stronom trzecim jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków użytkowania, chyba że wcześniej zostało to pisemnie uzgodnione przez BEIL. Możemy przenosić, delegować lub przekazywać korzyść całość lub część naszych praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków użytkowania stronom trzecim według uznania.

15.4 Jeżeli jakakolwiek część niniejszych Warunków użytkowania stanie się nieważna lub nieegzekwowalna w całości lub w części przez organ trzeci, nie będzie to miało wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień niniejszego dokumentu.

15.6 Żadne opóźnienia lub niepowodzenia ze strony BEIL w zakresie wykorzystania jakichkolwiek uprawnień, praw lub środków zaradczych zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania nie będzie powodować zrzeczenia się ich. Co więcej żadne pojedyncze lub częściowe korzystanie z takich uprawnień, praw lub środków nie wyklucza jakiegokolwiek innego lub dalszego korzystania z nich. Informacja na temat każdego zrzeczenia się musi być sporządzona na piśmie i podpisana przez upoważnionego przedstawiciela BEIL.

15.7 Korzystając ze strony internetowej akceptujesz, że Twoja komunikacja z nami odbywa się głównie drogą elektroniczną. Skontaktujemy się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przekażemy Ci stosowne informacje, publikując powiadomienia na naszej stronie internetowej. W celach związanych z umową wyrażasz zgodę na zastosowanie tego elektronicznego środka komunikacji i akceptujesz, że wszelkie powiadomienia, informacje i inne dane, które udostępniamy Ci drogą elektroniczną, są zgodne z wszelkimi wymogami prawnym dotyczącymi przedstawiania danych w formie pisemnej. Ten warunek nie wpływa Twoje prawa ustawowe.

15.8 Jeżeli chcesz przekazać nam jakiekolwiek powiadomienie, prześlij je do nas na adres support@binatonestore.com lub Binatone Electronics International Ltd., Piętro 23A, 9 Des Voeux Road West, Sheung Wan, Hongkong. Twoje powiadomienie zostanie uznane za odebrane i prawidłowo rozpatrzone natychmiast po przesłaniu je na naszą stronę internetową, dwadzieścia cztery (24) godziny po wysłaniu wiadomości e-mail lub dziesięć (10) dni po dacie nadania wiadomości.

16. Zmiany w Warunkach

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodania lub usunięcia wybranych części niniejszych Warunków w dowolnym momencie.

Jako użytkownik, odpowiadasz za sprawdzenie nowych zasad i zrozumienie wprowadzanych przez zmian. Zalecamy okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej w celu zapoznania się z nasza najnowszą Polityką Prywatności lub śledzenia działań po otrzymaniu powiadomienia e-mail.

17. Pytania i opinie

Jeżeli potrzebujesz wyjaśnień na jakikolwiek temat poruszany w niniejszych Warunkach lub masz opinię, którą chcesz się podzielić, wyślij nam szczegółową wiadomość na adres support@binatonestore.com

Odpowiedzi na wiadomość e-mail możesz spodziewać się od nas w ciągu 24 godzin.

18. Dorozumiana zgoda

Korzystając z Motorolastore.support, wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie przez nas danych, o których mowa w niniejszych Warunkach. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu uważasz, że niniejsza Polityka Prywatności nie powinna mieć zastosowania lub wiesz, że nie masz prawnego dostępu do którejkolwiek z naszych usług, natychmiast zaprzestaj korzystania z nich.