motorola-logo

Vitajte v podpore Motorola

Máte otázky o
vašom produkte? Máme odpovede a zdroje,
ktoré vám pomôžu.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Platí od 10. januára 2017

Spoločnosť Binatone Electronics International Ltd sa zaviazala k dodržiavaniu vášho práva na súkromie a bude používať vaše údaje len v súlade s našimi zásadami ochrany súkromia uvedenými nižšie. Prečítajte si pozorne tieto informácie.

Všetky produkty, služby a podpora na tomto webe sú ponúkané spoločnosťou Binatone Electronics International Ltd. Produkty, ktoré sú zobrazené, sú vo vlastníctve spoločnosti Binatone Electronics International Ltd (BEIL), oficiálneho držiteľa licencie spoločnosti Motorola. Všetky práva vyhradené. Motorola a štylizované logo M sú registrované ochranné známky spoločnosti Motorola Trademark Holdings, LLC.

Pojmy 'my', 'náš' a 'nás', ak sú používané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, znamenajú spoločnosť Binatone Electronics International Ltd. (Ďalej len 'BEIL'). Pojmy 'vy' a 'vaše', ak sú používané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, znamenajú vás ako užívateľa našich webových stránok.

Používaním našich webových stránok a predložením informácií súhlasíte so zhromažďovaním a používaním vašich osobných údajov spoločnosťou BEIL, ako je popísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

Prečítajte si, prosím, pozorne naše Zásady ochrany osobných údajov, aby ste pochopili názory a praktiky spoločnosti BEIL ohľadom vašich osobných údajov. Tieto Zásady ochrany osobných údajov (spoločne s našimi Podmienkami používania a všetkými ďalšími dokumentmi uvedenými v tejto zmluve) stanovujú základ, na ktorom budú zhromažďované všetky osobné údaje, ktoré od vás získa BEIL, alebo ktoré nám poskytnete. Ak máte akékoľvek otázky alebo poznámky, kontaktujte nás na nižšie uvedenej adrese.

Príležitostne upravujeme naše Zásady ochrany osobných údajov a tieto zmeny zverejníme na tejto stránke, aby ste vždy vedeli, aké informácie zhromažďujeme, ako ich používame a za akých okolností ich zverejňujeme. Prosím, často kontrolujte naše Zásady ochrany osobných údajov, aby ste sa uistili, že ste si vedomí akýchkoľvek zmien.

1. INFORMÁCIE, KTORÉ MÔŽE BEIL ZHROMAŽĎOVAŤ A AKO ICH POUŽÍVAME

1.1 BEIL zhromažďuje o tom, ako využívate webstránku, nasledujúce informácie:

1.1.1 informácie, ktoré poskytnete vyplnením formulárov na našich webových stránkach. Pri registrácii na odber aktualizácií od nás alebo prihlásenia na odber informačného newsletteru alebo zaregistrovaní sa k záujmu o produkty Motorola môžeme zhromažďovať osobné údaje (napríklad vaše meno, e-mailovú adresu, adresu domov a telefónne číslo). Môžeme vás tiež požiadať o informácie, keď ohlásite problém s webovou stránkou.

1.1.2 korešpondenciu alebo záznam o nej, ak by ste nás mali kontaktovať;

1.1.3 prieskumy, ktoré spoločnosť BEIL môže použiť na výskumné účely, o ktorých vyplnenie sme vás požiadali, aj keď na ne nemusíte reagovať;

1.1.4 informácie nami zhromaždené pri používaní webovej stránky. BEIL zhromažďuje a ukladá informácie prenášané vaším počítačom, keď používate našu webovú stránku. To môže zahŕňať vašu IP adresu, údaje prehliadača a informácie, ktoré dostaneme z cookies (pozri časť 5 nižšie).

1.2 Tieto informácie môžeme použiť nasledujúcimi spôsobmi:

1.2.1 pre poskytovanie našej služby / služieb vám ako užívateľovi webovej stránky, vrátane spracovania a plnenia vašich informačných požiadaviek a zlepšenia používateľských skúseností;

1.2.2 pre plnenie svojich záväzkov, vyplývajúcich zo zmlúv uzavretých medzi vami a nami;

1.2.3 poskytnúť vám informačné newslettre a ďalšie informácie o funkciách našich webových stránok alebo produktov, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať a pre príslušné marketingové účely, ak ste nám na tieto účely odovzdali svoje kontaktné údaje alebo nám inak dali súhlas, aby sme to urobili;

1.2.4 zabezpečiť, aby obsah z našich webových stránok bol čo najúčinnejšie daný vám a vášmu počítaču;

1.2.5 identifikovať vás, keď navštívite webovú stránku, vrátane pomoci pri vašom prihlásení, kde je to možné;

1.2.6 upozorniť vás na zmeny na našich webových stránkach;

1.2.7 pomôcť diagnostikovať problémy s naším serverom, spravovať webové stránky a sledovať webové stránky pre odhaľovanie a prevenciu podvodov;

1.2.8 spravovať akékoľvek výhry alebo súťaže, do ktorých sa môžete zapojiť, pokiaľ je to možné;

1.2.9 pre hodnotenie a analýzu (napr. analýza trhu, zákazníkov a produktov); a

1.2.10 pre marketing produktov a služieb tretích strán, ak ste k tomu poskytli svoj súhlas.

2. VÁŠ SÚHLAS

2.1 Použitím našich webových stránok a predložením informácií spoločnosti BEIL súhlasíte s:

2.1.1 zhromažďovaním a používaním vašich osobných údajov spoločnosťou BEIL, ako je popísané v časti 1 vyššie; a

2.1.2 zdieľaním údajov BEIL s tretími stranami v súlade s nižšie uvedenou 3. sekciou.

3. AKO ZDIEĽAME VAŠE INFORMÁCIE

3.1 BEIL môže zdieľať vaše osobné údaje s tretími stranami za týchto okolností:

3.1.1 pre marketingové účely za predpokladu, že budete súhlasiť s tým, aby sme zdieľali tieto informácie s tretími stranami tým, že nám to oznámite prostredníctvom našej webovej stránky alebo iným spôsobom;

3.1.2 našim partnerom a poskytovateľom služieb (napríklad osobám, ktoré poskytujú technické služby na webových stránkach), s cieľom riadenia alebo spravovania niektorých aspektov našich webových stránok alebo pomôcť rozvíjať nové služby;

3.1.3 ak spoločnosť BEIL alebo v podstate všetky jej aktíva získa tretia strana, v takom prípade budú osobné údaje, ktoré uchovávame o našich zákazníkoch, jedným z prenesených aktív;

3.1.4 ak máme povinnosť zverejniť alebo zdieľať osobné údaje, aby sme vyhoveli akýmkoľvek zákonným povinnostiam a/alebo aby sme presadili alebo uplatnili akékoľvek iné dohody medzi vami a spoločnosťou BEIL; alebo

3.1.5 ochrana práv, majetku alebo bezpečnosti nás alebo iných užívateľov webu.

4. IP ADRESY A COOKIES

4.1 'Cookies' sú malé kusy informácií, ktoré váš prehliadač ukladá na pevný disk vášho počítača. Väčšina webových prehliadačov automaticky akceptuje cookies, ale zvyčajne je možné zmeniť prehliadač, aby ste tomu zabránili. Používame cookies iba na sledovanie stránok, ktoré ste vy a ostatní návštevníci navštívili na našich webových stránkach, a informovali nás, či ste predtým navštívili webovú stránku, aby sme vám mohli poskytnúť lepšie služby, napríklad ukladanie informácií o vašich preferenciách a rozpoznanie pri návrate na naše webové stránky.

4.2 Aby sme vám pomohli porozumieť cookies, ktoré používame pri návšteve našich webových stránok, sme vytvorili Pravidlá Cookies, aby sme vás informovali o našich cookies a o tom, ako sa môžete rozhodnúť ich neprijímať. Kliknutím sem si prečítate naše Pravidlá Cookies.

5. UKLADANIE DÁT

5.1 Všetky informácie, ktoré nám poskytnete, sú uložené na našich zabezpečených serveroch. Kde sme vám (alebo ste si vybrali) zadali heslo alebo iné údaje, ktoré vám umožňujú prístup k určitým častiam webových stránok, ste zodpovední za dôverné uchovanie tohto hesla a všetkých ďalších údajov a odporúčame vám, aby ste vaše heslo alebo iné prihlasovacie údaje s nikým nezdieľali. Budete zodpovední za všetku činnosť pod vaším užívateľským menom/prihlásením.

5.2 Bohužiaľ, prenos informácií cez internet nie je úplne bezpečný. Hoci sa budeme snažiť čo najlepšie chrániť vaše osobné údaje, nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich dát prenášaných na naše stránky; akýkoľvek prenos je na vaše vlastné nebezpečenstvo. Akonáhle obdržíme vaše informácie, použijeme prísne postupy a bezpečnostné funkcie, aby sme sa pokúsili zabrániť neoprávnenému prístupu.

6. BEZPEČNOSŤ DÁT

6.1 Berieme dôveru a bezpečnosť vašich osobných údajov veľmi vážne. Ďalšie informácie o krokoch, ktoré podnikáme s cieľom chrániť vaše informácie a zabezpečiť čo najbezpečnejšie online záležitosti, nájdete v našich Podmienkach používania.

7. ODKAZY

Vezmite prosím na vedomie, že naše webové stránky môžu čas od času obsahovať odkazy na a z iných webových stránok. Ak sa budete riadiť odkazom na niektorú z týchto webových stránok, vezmite na vedomie, že nie sme zodpovední za postupy týkajúce sa ochrany osobných údajov alebo za obsah týchto webových stránok a informačné postupy týchto webových stránok nie sú pokryté týmito zásadami ochrany osobných údajov. Pred odoslaním akýchkoľvek osobných údajov skontrolujte, prosím, jednotlivé zásady ochrany osobných údajov.

8. INFORMAČNÝ PRÍSTUP A ZMENY ÚDAJOV

8.1 Ak chcete zmeniť niektorý z vašich registrovaných údajov na Motorolastore.support, pošlite e-mail na adresu support@motorolastore.com so slovami 'Aktualizovať moje údaje' v riadku predmetu a jasne uveďte e-mailovú adresu, na ktorú chcete vykonať zmeny v e-mailu. Upozorňujeme, že vybavenie vašej žiadosti môže trvať až 28 dní

8.2 Pre viac informácií o Motorolastore.support si prečítajte naše Podmienky.

9. PHISHING

9.1 Phishing je prax podvádzania niekoho za účelom poskytnutia jeho údajov alebo dôverných informácií, napríklad falošné tvrdenie, že sa jedná o legitímnu spoločnosť pri zasielaní e-mailu užívateľovi pri pokuse prinútiť používateľa na odosielanie súkromných informácií, ktoré budú použité ku krádeži identity a podvodu.

9.2 Nikdy nepožiadame našich zákazníkov, aby nám zasielali akékoľvek osobné údaje prostredníctvom e-mailu. Ak o takéto údaje požiadame, z bezpečnostných dôvodov vás požiadame o zmenu vašich údajov pomocou zabezpečeného odkazu. Ak niekedy dostanete podozrivý e-mail s tvrdením, že pochádza od spoločnosti BEIL, neváhajte a dajte nám to okamžite vedieť.

10. KONTAKT

Ak máte nejaké pripomienky alebo otázky týkajúce sa našich Zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte prosím support@motorolastore.com.