motorola-logo

Support For
Motorola MBP36SC

TÉMA Práve som si zakúpil/a dodatočnú kameru. Ako spárujem druhú kameru?

Súvisiace produkty Motorola MBP36SC

Vyberte "pridať" na menu obrazovke kamery na displeji. Vyberte kameru 1, 2, 3, alebo 4. LED kontrolka na displeji zabliká a displej ukáže "stlačte párovať na kamere". Na spodnej časti kamery stlačte tlačidlo párovania. Zaznie potvrdzujúce pípnutie.

SÚVISIACE ČLÁNKY

MÁTE OTÁZKY? KONTAKTUJTE NAŠU PRIATEĽSKÚ PODPORU.