motorola-logo

Support For
Motorola MBP36SC

TÉMA Rušenie zvuku vo vašej rodičovskej jednotke

Súvisiace produkty Motorola MBP36SC

• Vaša detská a rodičovská jednotka môžu byť príliš blízko. Presuňte ich ďalej od seba.

• Uistite sa, že sú medzi týmito 2 jednotkami aspoň 1 až 2 metre, aby ste sa vyhli zvukovej spätnej väzbe.

• Ak je detská jednotka príliš ďaleko, môže byť mimo dosahu, a tak presuňte detskú jednotku bližšie k rodičovskej jednotke.

• Uistite sa, že detská a rodičovská jednotka nie sú v blízkosti iného elektrického zariadenia ako televízia, počítač či bezdrôtový/mobilný telefón.

• Použitie iných 2.4 GHz produktov, ako bezdrôtové siete (Wi-Fi® routery), Bluetooth® systémy či mikrovlnné trúby môžu spôsobiť rušenie tohto produktu, a tak udržujte detský monitor aspoň 1,5m (5 stôp) od tohto typu produktov, alebo ich vypnite, ak sa zdá, že by mohli spôsobovať rušenie.

• Ak je signál slabý, skúste presunúť rodičovskú a/alebo detskú jednotku do rôznych polôh v miestnostiach.

SÚVISIACE ČLÁNKY

MÁTE OTÁZKY? KONTAKTUJTE NAŠU PRIATEĽSKÚ PODPORU.