motorola-logo

Support For
Motorola MBP36SC

TÉMA Prečo rodičovská jednotka pípa?

Súvisiace produkty Motorola MBP36SC

1. Vypínač na detskej jednotke je nastavený na VYPNUTÝ. ZAPNITE ho.

2. Skontrolujte, či pípnutie nie je výsledkom nastavenia alarmu. Vyberte v menu alarmu VYPNUTÝ.

3. Overte, že pripojenia na detskej jednotke a elektrickej zásuvke sú zabezpečené.

4. Skontrolujte, že zásuvka na stene pre detskú jednotku funguje, a to zapojením iného zariadenia, napríklad lampy.

5. Ak sú jednotky mimo dosahu, ozve sa pípnutie. Zdvihnite anténu na rodičovskej jednotke pre optimálny príjem.

SÚVISIACE ČLÁNKY

MÁTE OTÁZKY? KONTAKTUJTE NAŠU PRIATEĽSKÚ PODPORU.